Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, 3η έκδ., 2022


Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, 3η έκδ., 2022

Η νέα (τρίτη) έκδοση του «Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» είναι προσαρμοσμένη στις αλλαγές που επέφεραν οι νέοι Ποινικοί Κώδικες (ΠΚ: ν. 4619/2019 και ΚΠΔ: 4620/2019).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
Οκτώβριος 2022
© 2022
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-591-6
Σελίδες
Χ + 172
Τιμή
€ 9,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚώδικΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2287/1995: Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

1. Προεδρικό διάταγμα 282/2001· Καθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων (Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων και Αεροδικείων)

2. Προεδρικό διάταγμα 21/2002· Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου

3. Κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Δικαιοσύνης Φ. 454.1/300060/Σχ.1131/3-11-1995· Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Καθαρογραφής Αποφάσεων Στρατιωτικών Δικαστηρίων

4. Προεδρικό διάταγμα 427/1994· Κύρωση Κανονισμού Στρατιωτικών Φυλακών

5. Νόμος 3421/2005· Στρατολογία των Ελλήνων

ευρετήριο ΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(Ν. 2287/1995)

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ποινές

Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προσβολές κατά της ακεραιότητας της χώρας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υποχρέωσης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής πειθαρχίας

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής τάξης

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά των στρατιωτικών καθηκόντων

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά απορρήτων

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά της περιουσίας

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αιχμάλωτοι – Άμαχοι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προδικασία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ένδικα μέσα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στρατιωτικά δικαστήρια σε πολεμική περίοδο

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διαδικασία σε πολεμική περίοδο

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 15η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Κ. Φράγκος, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019 και Ν. 4637/2019), 2020
Στο ογκώδες αυτό έργο, που συνδυάζει Θεωρία και Πρακτική, ερμηνεύονται κατ’ άρθρο και παράγραφο άρθρου οι νέες ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ο νομικός της πράξης...
Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος, Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι, 11η έκδ., 2009
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση ο ρυθμός της νομοθετικής παραγωγής αντί να χαλαρώσει εντάθηκε, υπάρχοντες κανόνες τροποποιήθηκαν και νέοι θεσπίστηκαν....
Φ. Ανδρέου, Ποινικός κώδικας, 2005
H ύλη του έργου είναι συστηματοποιημένη έτσι, ώστε μετά την παράθεση του Οικείου άρθρου του Ποινικού Κώδικα να παρατίθεται πρώτα επιγραμματικά ή σχετική με την ερμηνεία του...