Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, 3η έκδ., 2022


Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, 3η έκδ., 2022

Η νέα (τρίτη) έκδοση του «Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα» είναι προσαρμοσμένη στις αλλαγές που επέφεραν οι νέοι Ποινικοί Κώδικες (ΠΚ: ν. 4619/2019 και ΚΠΔ: 4620/2019).

Edition info

Title
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
Οκτώβριος 2022
© 2022
Editor
Series
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-648-591-6
Pages
Χ + 172
Price
€ 9.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚώδικΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2287/1995: Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

1. Προεδρικό διάταγμα 282/2001· Καθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων (Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων και Αεροδικείων)

2. Προεδρικό διάταγμα 21/2002· Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου

3. Κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Δικαιοσύνης Φ. 454.1/300060/Σχ.1131/3-11-1995· Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Καθαρογραφής Αποφάσεων Στρατιωτικών Δικαστηρίων

4. Προεδρικό διάταγμα 427/1994· Κύρωση Κανονισμού Στρατιωτικών Φυλακών

5. Νόμος 3421/2005· Στρατολογία των Ελλήνων

ευρετήριο ΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(Ν. 2287/1995)

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ποινές

Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προσβολές κατά της ακεραιότητας της χώρας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υποχρέωσης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής πειθαρχίας

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά της στρατιωτικής τάξης

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά των στρατιωτικών καθηκόντων

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά απορρήτων

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εγκλήματα κατά της περιουσίας

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αιχμάλωτοι – Άμαχοι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προδικασία

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ένδικα μέσα

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στρατιωτικά δικαστήρια σε πολεμική περίοδο

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διαδικασία σε πολεμική περίοδο

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022