Σ. Ορφανουδάκης, Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ακαδημαϊκή ελευθερία, 2η έκδ., 2007


Σ. Ορφανουδάκης, Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ακαδημαϊκή ελευθερία, 2η έκδ., 2007

Την παρούσα, δεύτερη, έκδοση κατέστησε αναγκαία η υποδοχή που επιφυλάχθηκε στην πρώτη έκδοση, η οποία ήδη εξαντλήθηκε. Τα χρόνια που µεσολάβησαν έκαναν επιτακτική αφ’ ενός την επικαιροποίηση της παρουσίασης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και αφ’ ετέρου την αναθεώρηση των αναγκαίων νοµοθετικών αλλαγών του.
Η τελευταία παράµετρος συνιστά την κύρια συνιστώσα του εγχειρήµατος, υπό την έννοια της συµβολής στη δηµόσια διαβούλευση πριν την όποια νοµοθετική πρωτοβουλία. Τόσο απλά… Επειδή, οι καιροί ου µενετοί και ο διάλογος για τα θέµατα της παιδείας δεν µπορεί να είναι σ’ αυτόν τον τόπο πάντα πρόσχηµα.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ακαδημαϊκή ελευθερία
© 2007
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-195-1
Σελίδες
86
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

§ 1. Εισαγωγικές διευκρινίσεις

§ 2. Τα πραγµατικά περιστατικά. Η αποδοχή µιας διατριβής, που οι κριτές της δεν αποδέχονταν τις ιδεολογικές της συνιστώσες

§ 3. Η διδακτορική διατριβή στο προστατευτικό πεδίο της ακαδηµαϊκής ελευθερίας

3.1. Το εννοιολογικό περιεχόµενο της ελευθερίας της επιστήµης και της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Οι συνέπειες της διάκρισης για την προστασία της

ερευνητικής δραστηριότητας

3.2. Η νοµική φύση και το πεδίο προστασίας της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Μια παλιά θεωρητική συζήτηση µε χρήσιµα σύγχρονα συµπεράσµατα.

3.3. Ο περιορισµός της ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Η επανάληψη του αυτονόητου

3.4. Η διδακτορική διατριβή στο ρυθµιστικό πεδίο του άρθρ. 16 παρ.1 Σ

3.4.1. Οι διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις έγκρισης της διατριβής

3.4.2. Τα νοµοθετικά κενά της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

3.4.3. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία του κρινόµενου

3.4.4. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία των κριτών

§ 4. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2083/92)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Σειρά: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Μελέτη της σύνδεσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας με το δικονομικό δίκαιο