Σ. Κτιστάκη, Δημοσιοϋπαληλικό δίκαιο & ΕΣΔΑ, 2004


Σ. Κτιστάκη, Δημοσιοϋπαληλικό δίκαιο & ΕΣΔΑ, 2004

Η μελέτη αυτή προσεγγίζει το ιδιαίτερο δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στα πλαίσια των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ της Διοικήσεως και των οργάνων της εξετάζεται η δυνατότητα εξευρέσεως ισόρροπης προστασίας των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η ΕΣΔΑ στον δημόσιο υπάλληλο, ως άτομο, με την προάσπιση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέρονος. Η συστηματική έρευνα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναδεικνύει μια κατ'αρχήν αυστηρή νομολογιακή πολιτική, ως προς την προστασία των ουσιαστικών και δικονομικών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία προσα-νατολίζεται προς το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό οριοθετείται από το εθνικό Κράτος.

Στα πλαίσια των σύγχρονων νομολογιακών τάσεων σε μια Ευρώπη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η έρευνα επεκτάθηκε στον έλεγχο της αναλογικότητας κατά τη λήψη περιοριστικών μέτρων στο πεδίο των θεμελιωδών ελευθεριών των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και στο πλέον αμφιλεγόμενο ζήτημα της εφαρμογής των εγγυήσεων του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ στις δημοσιο-ϋπαλληλικές διαφορές. Η μελέτη της νομοθεσίας και της νομολογίας τριών κρατών, της Ελλάδας, της Γαλλίας και του Βελγίου, που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία ως προς το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, αφήνει να διαφανεί ο ρόλος που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα εθνικά δίκαια ευρωπαϊκών χωρών.

Τέλος, η θεωρητική δερεύνηση της θέσεως του δημοσίου υπαλλήλου σε μια ευρωπαϊκή διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποκαλύπτει την τάση προς μεταβολή του εξουσιαστικού χαρακτήρα της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως σε μια νέα μορφή σχέσεως, όπου ο δημόσιος υπάλληλος καθίσταται υποκείμενο διευρυμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημοσιοϋπαληλικό δίκαιο & ΕΣΔΑ
Η επίδραση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο ιδιαίτερο καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων
© 2004
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-857-0
Σελίδες
XII + 274
Τιμή
€ 26,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Υπαλληλικός κώδικας, 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #9
Με τον Νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία»...
Β. Ανδρονόπουλος/Μ. Ανδρονοπούλου, Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία του Υπαλληλικού Κώδικα και όλων των συναφών νομοθετημάτων
Ι. Συμεωνίδης, Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων, 2014
Μετά έναν αιώνα συνταγματικής κατοχύρωσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, το καθεστώς εργασιακής ασφάλειας που αυτή παρείχε, μέσω των επί μέρους εγγυήσεών της,...
Σ. Χριστοφορίδης, Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 2014
Το παρόν έργο πραγματεύεται όλες τις επιμέρους θεματικές που αφορούν τη θέση δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς και τις παραπομπές τους στα...
Ν. Πατηνιώτης, Αναγκαστικές προσλήψεις ατόμων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - Ν. 2643/1998, 2012
Στην παρούσα μελέτη, η οποία καλύπτει ένα βιβλιογραφικό κενό, αναλύεται το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναγκαστική απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες...