Π. Λιαργκόβας/Σ. Ρεπούσης, Οδηγός επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 2012


Π. Λιαργκόβας/Σ. Ρεπούσης, Οδηγός επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 2012 Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία και τρόπος δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας μέσω του συνδυασμού της ανάληψης κινδύνου, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας με τη χρηστή διαχείριση, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου που αντιμετωπίζει πληθώρα αποπροσανατολιστικών διλημμάτων.
Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές επιχειρήσεις καθώς και τους φορείς τους, να αξιολογήσουν τις ικανότητες που διαθέτουν, να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση και ιδίως τις προοπτικές, ώστε να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, επιχειρηματίες αλλά και σε σπουδαστές, φοιτητές και γενικότερα σε καθέναν που ενδιαφέρεται για τις επιχειρήσεις.
Το βιβλίο αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται βασικές μέθοδοι οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται βασικά φορολογικά θέματα και οικονομικές έννοιες.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται θέματα μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών ενώ στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται θέματα σχετικά με την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση της απάτης και των καταχρήσεων, όπως είναι οι έλεγχοι των ιδιωτικών επιταγών και μέθοδοι εντοπισμού φοροδιαφυγής και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια και οι τρόποι διαχείρισης μιας οικονομικής κρίσης ενώ στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τραπεζικά ζητήματα που καλούνται επιτακτικά σήμερα να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις και αφορούν το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό τους. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά επενδυτικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενώ στο ένατο κεφάλαιο αναφέρονται βασικές ασφαλιστικές υπηρεσίες (ασφάλιση ακινήτων, αυτοκινήτων, πλοίων). Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που είναι οι εγγυητικές επιστολές και τα χαρακτηριστικά αυτών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Οδηγός επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
© 2012
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-811-0
Σελίδες
VIII + 142
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.2 ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

1.3.1 ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T.

1.3.3 ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

1.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΦΣ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

2.1.2 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

2.1.3 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΦΠΑ

2.1.4 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.1.5 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2.2.1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

2.2.2 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ

2.2.3 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.2.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.2.5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

2.2.6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

2.2.7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

2.2.8 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.2.9 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.2.10 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2.2.11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

2.2.12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

2.2.13 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

2.2.14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

2.2.15 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.2.16 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

2.2.17 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2.2.18 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

2.2.19 ΤΑΜΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2.2.20 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

2.2.21 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.2.22 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.2.23 Η ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

2.3 ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΕΝΑΡΞΗΣ)

2.3.1 ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

2.3.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

3.1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ MARKETING;

3.1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ MARKETING ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

3.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.2.1 H ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ MARKETING PLAN

3.2.2 PRODUCT – ΠΡΟΪΟΝ (ή υπηρεσία)

3.2.3 PROMOTION – ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3.2.4 PLACE – ΤΟΠΟΣ

3.2.5 PRICE -- ΤΙΜΗ

3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.3.1 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

3.4 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

3.4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

3.4.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

3.5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.5.1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

3.5.2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

3.6.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

3.6.2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3.6.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ.ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

4.1 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

4.1.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4.1.2 ΠΤΩΧΕΥΣΗ

4.1.3 ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

4.2.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ

5.1 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΝΟΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

5.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ Ή ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

6.1 ΣΤΑΔΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ

6.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

7.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

7.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

7.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.4 ΔΕΚΑ «ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ» ΠΟΥ ΚΟΙΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

7.5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΡΟΩΝ

7.6 ΜΕΘΟΔΟΣ BCG ΚΑΙ SWOT

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ. ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

8.1 ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ

8.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

8.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

10.1 ΕΝΝΟΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

10.2 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Κ. Δελούκα-Ιγγλέση/Ν. Γεωργόπουλος/Α. Κότιος..., Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς στις θεματικές: - Σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας και του δικαίου - Προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας - Οικονομική κρίση:...
Σ. Ρεπούσης, Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων και επιχειρήσεων.
Β. Χριστιανός/Α. Σάμιτας/Σ. Πολύζος..., Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού, 2017
Οι εργασίες του συνέδριου, που έλαβε χώρα στη Τρίπολη από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016, χαρακτηρίστηκαν από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, παρεμβάσεων και...
Θ. Κουτούπης, Δημόσιες Σχέσεις, 2016
Στην καινούργια, ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου του, ο Θαλής Π. Κουτούπης προσφέρει το πολύτιμο απόσταγμα της βαθιάς γνώσης και της πείρας του μισού αιώνα, με τον μοναδικό,...