Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή, 2007


Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή, 2007

Στο βιβλίο αυτό γίνεται εκτενής ανάλυση του εγγυητικού αποτελέσματος της οπισθογραφήσεως στα αξιόγραφα εις διαταγήν. Το αποτέλεσμα αυτό ή, κατ’ άλλους, η λειτουργία αυτή είναι ίσως εκείνη που ενδιαφέρει περισσότερο την πράξη. Συνδέεται, όμως, και με νομικούς προβληματισμούς. Διότι, ενώ οι δύο άλλες λειτουργίες της οπισθογράφησης δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν με αντίθετη δήλωση βουλήσεως του οπισθογράφου, η εγγυητική λειτουργία μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί.

Έτσι, εάν μία οπισθογράφηση περιέχει σχετική απαλλακτική ρήτρα του οπισθογράφου, θα μεταβιβάζει και θα νομιμοποιεί τον υπέρ ού, αλλά δεν θα δημιουργεί και αναγωγική ευθύνη του οπισθογράφου Διατυπώνονται και ερευνώνται όλες οι πιθανές εκδοχές εμφάνισης τέτοιων ρητρών. Επισημαίνεται, επίσης, και η επιρροή των ρητρών αυτών, στη ευθύνη που έχει το πρόσωπο που τις έθεσε με την ιδιότητα του οπισθογράφου, εάν μετέχει ήδη στη συναλλαγματική και με άλλη ιδιότητα, όπως π.χ. με εκείνη του εκδότη.

Η πρωτοτυπία, όμως, και η ιδιαίτερη χρησιμότητα του βιβλίου βρίσκεται, κυρίως, στο δεύτερο μέρος, στο οποίο η συγγραφέας εκθέτει και αναλύει τα δικαιώματα που σήμερα πλέον έχει κατά του εκδότη ακάλυπτης επιταγής, ο οπισθογράφος που την πλήρωσε, στο πλαίσιο της αναγωγικής του ευθύνης. Τα δικαιώματα αυτά-υποβολή εγκλήσεως για άσκηση ποινικής δίωξης και αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία-, δεν αναγνωρίζονταν από τη Νομολογία μέχρι πρόσφατα στον εξ αναγωγής υπόχρεο που πλήρωνε στα πλαίσιο της αναγωγικής του ευθύνης, και γινόταν κομιστής της επιταγής. Αναγνωριζόνταν μόνο στον κομιστή εκείνο που εμφάνιζε στην πληρώτρια τράπεζα την επιταγή και αντιμετώπιζε άρνηση πληρωμής, λόγω ανυπαρξίας διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδότη. Ο Ν. 3472/2006 με το άρθρο 15, τροποποιώντας την § 5 του άρθρου 79 Ν. 5960/1933, χορήγησε ρητά τα παραπάνω δικαιώματα και στον εξ αναγωγής υπόχρεο που πλήρωσε την ακάλυπτη επιταγή.

Για πρώτη φορά, εξ όσων γνωρίζουμε, γίνεται επιστημονική προσέγγιση του δίκαιου λόγου που ώθησε τον νομοθέτη να αναγνωρίσει ως φορέα των δικαιωμάτων αυτών τον εξ αναγωγής υπόχρεο που πλήρωσε. Παρατίθεται, επίσης, και το σκεπτικό αποφάσεων που αρνούνταν τα δικαιώματα αυτά στον οπισθογράφο, όπως και τη γνώμη της μειοψηφίας σε ορισμένες αποφάσεις, αλλά και τις μεμονωμένες αποφάσεις που έκαναν δεκτή την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και από τον εξ αναγωγής υπόχρεο που πλήρωσε .

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή
Δικαίωμα έγκλησης και δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία του εξ αναγωγής υπόχρεου που πλήρωσε την ακάλυπτη επιταγή (άρ. 79 παρ. 5 Ν. 5960/1933, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 15 του Ν. 3472/2006)
© 2007
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-193-7
Σελίδες
158
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

§ 1. Οι δηλώσεις βουλήσεως στη συναλλαγματική

§ 2. Διαμόρφωση της ευθύνης του οπισθογράφου στη συναλλαγματική

§ 3. Το είδος της ευθύνης του οπισθογράφου στη συναλλαγματική

§ 4. Προϋποθέσεις για τη γένεση της ευθύνης των αμέσως και των εξ αναγωγής υπευθύνων

§ 5. Τα αποτελέσματα της καταβολής από τον αμέσως ευθυνόμενο και από τους εγγυητικά ευθυνόμενους

§ 6. Το εγγυητικό αποτέλεσμα της οπισθογράφησης γενικά

§ 7. Η § 1 του άρθρου

§ 8. Η § 2 του άρθρου

§ 9. Εκδότης και λήπτης το ίδιο πρόσωπο. Οπισθογράφηση από τον λήπτη με ρήτρες απαλλακτικές της ευθύνης του. Επίδραση των παραπάνω ρητρών στην ευθύνη του ίδιου προσώπου με την ιδιότητα του εκδότη

§ 10. Η ρήτρα «άνευ ευθύνης» και «ουχί εις διαταγή» από οπισθογράφο που έχει και την ιδιότητα του εκδότη

1. Η ρήτρα «άνευ ευθύνης»

2. Η ρήτρα «ουχί εις διαταγήν»

§ 11. Ευθύνη του οπισθογράφου κατά την ανάστροφη κυκλοφορία της συναλλαγματικής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

§ 1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιταγής και ένταξή της στην κυριότερη κατηγορία των αξιογράφων

§ 2. Τα πρόσωπα που μετέχουν στην επιταγή

§ 3. Οπισθογράφηση επιταγής στον κομιστή (άρθρο 20)

§ 4. Δικαίωμα του κομιστή επιταγής που δεν πληρώθηκε για άσκηση αναγωγής

§ 5. Ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής

1. Δράστης ιδιώνυμου εγκλήματος

2. Ευθύνη του εκδότη από αδικοπραξία

§ 6. Ιδιαίτερες περιπτώσεις ακάλυπτης επιταγής

§ 7. Συρροή νομικών βάσεων ή συρροή αξιώσεων

Ενδεικτική Νομολογία

1. ΕφΘεσ 27/2005 ΕπισκΕΔ 2005 σελ. 167 επ.

2. ΑΠ 30/2003 ΕπισκΕΔ /2004 σελ. 88 επ.

3. ΕφΑθ 9264/2002 ΕπισκΕΔ 2002 σελ. 233 επ.

4. ΕφΔωδ. 275/2001 ΕπισκΕΔ 2002 σελ. 731 επ.

5. ΕφΔωδ. 109/2001 ΕπισκΕΔ 2002 σελ.

6. ΑΠ (Ολ) 18/2004 ΕπισκΕΔ 2004 σελ. 635 επ.

Γνώμη της μειοψηφίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Μάρκου, Δίκαιο επιταγής, 6η έκδ., 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 1-82 του ν. 5960/1933 με ανάλυση όλης της ύλης του δικαίου της επιταγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ε. Τζίβα, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών - Αξιόγραφα – Ασφαλιστικό, 2022
Το πρώτο ενιαίο εγχειρίδιο στο Δίκαιο των Αξιογράφων και του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου, με παραστατική και ευσύνοπτη δομή
Αξιόγραφα, 2η έκδ., 2020
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #35
Το ανά χείρας τεύχος, μέρος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», της οποίας την επιμέλεια έχουν οι διδάσκοντες του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής...
Α. Κιάντου-Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, 7η έκδ., 2013
Νέα απικαιροποιημένη έκδοση περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη θεωρία των αξιογράφων - Η Συναλλαγματική (έννοια, ιστορική εξέλιξη, διεθνής ομοιομορφία δικαίου, οικονομική σημασία,...