Λ. Μαργαρίτης/Γ. Δημήτραινας, Ακάλυπτη επιταγή, 2001


Λ. Μαργαρίτης/Γ. Δημήτραινας, Ακάλυπτη επιταγή, 2001

Πρόκειται για ερμηνεία και μονογραφική επεξεργασία του εγκλήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Το έργο περιέχει εξαντλητική ανάπτυξη των ζητημάτων ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου είναι ενημερωμένο με τις πρόσφατες αλλαγές της σχετικής ποινικής νομοθεσίας και αξιοποιεί σε τέτοιο βαθμό την υπάρχουσα νομολογία, έτσι ώστε να παρέχει στον ενδιαφερόμενο το θεωρητικό εκείνο υπόβαθρο που θα τον βοηθήσει να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει με επάρκεια οποιοδήποτε πρόβλημα θα του εμφανιζόταν στην πράξη.

Από τα ζητήματα που θίγονται: Προστατευόμενο έννομο αγαθό – Αντικειμενική υπόσταση (έκδοση επιταγής- έλλειψη αντίστοιχων διαθεσίμων κεφαλαίων στον πληρωτή – εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής – μη πληρωμή της επιταγής) – Μεταχρονολογημένη επιταγή – Λευκή επιταγή – Λόγοι άρσης του αδίκου – Υποκειμενική υπόσταση – Απόπειρα – Συμμετοχή – Ζητήματα συρροής – Πλήρης αποζημίωση του κομιστή και εξάλειψη του αξιοποίνου – Ποινική δίωξη του εγκλήματος – Πολιτική αγωγή – Αναιρετικός έλεγχος – Επανάληψη διαδικασίας

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ακάλυπτη επιταγή
Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου
© 2001
Συγγραφείς
ISBN
978-960-301-538-5
Σελίδες
265
Τιμή
€ 23,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος
Συντομογραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό

ΙΙΙ. Η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος

1. Αντικειμενική υπόσταση

1.1. Η έκδοση της επιταγής

1.2. Η έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων στον πληρωτή

1.3. Η εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής

1.4. Η μη πληρωμή της επιταγής

2. Η μεταχρονολογημένη επιταγή

3. Η λευκή επιταγή

4. Λόγοι άρσης του αδίκου

5. Υποκειμενική υπόσταση - καταλογισμός

6. Απόπειρα - Συμμετοχή

Α. Απόπειρα

Β. Συμμετοχή

7. Ζητήματα συρροής

8. Ποινική κύρωση

IV. Πλήρης αποζημίωση του κομιστή και εξάλειψη του αξιοποίνου

V. Ποινική δίωξη του εγκλήματος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

I. Από την τέλεση του εγκλήματος στο ακροατήριο

II. Πολιτική αγωγή

III. Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου

IV. Αναιρετικός έλεγχος

V. Επανάληψη διαδικασίας

VI. Εφαρμογή άρθρου 550 ΚΠΔ

Βιβλιογραφία

Λημματικό ευρετήριο


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ι. Δούμπης/Δ. Γουργουράκης/Ι. Μανωλεδάκης..., Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 1995
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #25
(Ι. Δούμπης, Δ. Γουργουράκης, Ι. Μανωλεδάκης, Μ. Μαργαρίτης, Γ. Βελλής, Λ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευ. Κρουσταλάκης, Γ. Δημήτραινας, Αθ. Ζαχαριάδης, Στ. Δασκαλόπουλος, Στ. Γαβαλάς,...