Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022


Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022

Ο παρών τόμος της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4978/2022 (ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022). Με την έναρξη ισχύος αυτού, καταργήθηκε το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, ο παρών Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αποδίδει τις κωδικοποιούμενες διατάξεις στη δημοτική και με γλωσσική ομοιομορφία, με κατά το δυνατόν εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και με αναμόρφωση, όπου απαιτείται, της δομής των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδουν με σαφή και πιο κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγουν, ενώ ταυτόχρονα αίρει τις ασυνέπειες ή τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ίδιου του ΚΕΔΕ, κατά τρόπο ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να μπορούν να λειτουργούν αυτοτελώς, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη προσφυγή σε άλλες διατάξεις προκειμένου να αποτυπωθεί και να αποδοθεί η πλήρης ρύθμιση ή το πλήρες και αληθές νόημά τους.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ
(ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022)
Οκτώβριος 2022
© 2022
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-594-7
Σελίδες
XI + 92
Τιμή
€ 9,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διάγραμμα Περιεχομένων ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΚΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ευρετήριο

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΚΕΔΕ

(ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022)

Άρθρο Πρώτο

Άρθρα

ΤΜΗΜΑ I: Εισαγωγικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διοικητική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Αναγκαστικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Ανακοινωσεις τρίτων - Αναγγελίες - Ένδικα μέσα

ΤΜΗΜΑ III: Ανακοπές

ΤΜΗΜΑ IV: Έξοδα εκτέλεσης

TMHMA V: Πειθαρχικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ VI: Διαγραφή χρεών

ΤΜΗΜΑ VII: Συμψηφισμός

ΤΜΗΜΑ VIII: Κοινοποιήσεις και εκπροσώπηση δημοσίου

ΤΜΗΜΑ IX: Εγγυητές - Μισθωτές - Υπομισθωτές

ΤΜΗΜΑ X: Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ XΙ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Πολυκώδικας, 12η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4995/2022. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 13η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...