H.-J. Albrecht/P.-A. Albrecht/G. Bemmann..., Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007


H.-J. Albrecht/P.-A. Albrecht/G. Bemmann..., Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007

Τον Ιούνιο του 2004 ο καθηγητής του Ποινικού Δικαίου κ. Ιωάννης Μανωλεδάκης, ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου του υπήρξε καίρια σε όλες τις σημαντικές τομές αντεγκληματικής πολιτικής που καταγράφηκαν θεσμικά στη χώρα μας. Με παρρησία και αγωνιστικότητα πρόβαλε πάντα τους συνταγματικούς πόλους ελέγχου των ποινικών ρυθμίσεων και αφιέρωσε την επιστημονική του προσπάθεια στην προώθηση ενός ποινικού δικαίου που σέβεται χωρίς συμβιβασμούς τις ελευθερίες του πολίτη. Η επιστημονική κοινότητα και ειδικότερα οι μαθητές του είχαν την τύχη να γνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιωάννη Μανωλεδάκη πρώτα απ’ όλα το δάσκαλο που δίδαξε με το λόγο και το παράδειγμα ζωής. Η αφιέρωσή του σε αρχές και αξίες που μετατρέπονταν σε καθημερινή πράξη, η ακούραστη προσφορά του και η διαρκής πνευματική αναζήτηση συνόδευσαν κάθε βήμα της ακαδημαϊκής του παρουσίας.

Η τιμητική έκδοση για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη αποτελείται από τρεις τόμους. Στον πρώτο, που κυκλοφόρησε το 2005, δημοσιεύονται οι εισηγήσεις του Συνεδρίου, με θέμα «Δημοκρατία - Ελευθερία - Ασφάλεια», το οποίο πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του (13-15.5.2004). Στον δεύτερο και τρίτο τόμο περιλαμβάνονται οι επιστημονικές συμβολές ελλήνων και ξένων νομικών που ανταποκρίθηκαν με συγκινητική προθυμία στη σχετική πρόσκληση συμμετοχής που απηύθυνε ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.

Ειδικότερα, ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει συμβολές στο πεδίο των ποινικών και εγκληματολογικών επιστημών, συνολικά 65 μελέτες, και είναι χωρισμένος στις ενότητες των Γενικών Αρχών και της Θεωρίας του Ποινικού Δικαίου, του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου και του Δικαίου Εκτέλεσης Ποινών, της Εγκληματολογίας και της Αντεγκληματικής Πολιτικής και της Ιστορίας του Ποινικού Δικαίου.

Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει 58 μελέτες που αφορούν σε άλλους κλάδους του δικαίου: της Φιλοσοφίας του Δικαίου, της Ιστορίας του Δικαίου, του Διεθνούς και Δημοσίου Δικαίου, του Ιδιωτικού Δικαίου και των Πολιτικών Επιστημών.

Σε όλους τους τόμους αναλύεται πληθώρα καίριων και επίκαιρων ζητημάτων, γίνονται σημαντικές αναλύσεις των σύγχρονων θεωρητικών και νομολογιακών τάσεων για κάθε θέμα, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, καθιστώντας το παρόν έργο μία υψηλού επιπέδου συλλογή νομικών κειμένων με ξεχωριστό ενδιαφέρον για κάθε νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη
Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος
© 2007
Συγγραφείς
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-135-7
Σελίδες
XXVIII + 1313
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

P.-A. Albrecht, Professor der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Freiheitsschutz als Aufgabe europäischer Strafrechtswissenschaften

W. Hassemer, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης, Αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας

Η ανάγκη για ασφάλεια και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα

C. Prittwitz, Professor der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Franfurt am Main

Der Mensch, der bereit ist, seine Freiheit aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren

U. Neumann, Professor der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Franfurt am Main

Strafrechtlicher Schutz der Menschenwürde?

† J. Schulz, Professor der Universität Osnabrück

Der Marquis de Sade als Strafrechtsreformer

Ζ. Φασούλας, Δικηγόρος

Το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα και οι εκπρόσωποί του

Β. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Αποστολίδου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης

Το απόρρητο της επικοινωνίας και του πληροφορικού αυτοκαθορισμού, ως ειδικότερες εκφάνσεις της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, και οι εγγυήσεις περιορισμού τους μετά τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις

Κ. Βαθιώτης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης

Η προστασία της περιουσίας στο πλαίσιο παράνομων ή ανήθικων συναλλαγών

Κ. Bουγιούκας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Le crime organisé en Grèce

Chr. Dedes, Em. Professor der Universität zu Athen

Der Tatbestand der fahrlässigen Delikte

Γ. Δημήτραινας, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης

Η διεύρυνση (;) της έννοιας της «βασικής» εγκληματικής πράξης στο έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

H.-J. Hirsch, Em. Professor der Universität zu Köln

Tatschuld als Gesinnungsunwert?

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η οριοθέτηση του αξιοποίνου της τρομοκρατίας και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο

Θ. Κονταξής, Δ.Ν., Δικηγόρος

Το «έγκλημα» της «απάτης επί δικαστηρίω»

Λ. Κοτσαλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δογματικές κατευθύνσεις στη διδασκαλία περί εγκλήματος

K. Lüderssen, Em. Professor der Johann Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main

Aktive Sterbehilfe-Rechte und Pflichten

Λ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Υπερήλικοι κατάδικοι και απόλυση υπό όρο

Γ. Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Οι ποινικές υποστάσεις της κακουργηματικής κατάχρησης εξουσίας

Ν. Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μερικές ακόμη σκέψεις για την αποτυχία και την εκούσια υπαναχώρηση

Γ. Νούσκαλης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Πορνογραφία ανηλίκων: Τα κρίσιμα ζητήματα του άρθρου 348 Α ΠΚ

Ν. Παϊσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η επίδειξη εγγράφου κατ’ άρθρο 222δ ΠΚ

Μ. Παναγιωτόπουλος, Δικηγόρος

Η μερική αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων [άρθρο 64 Π.Κ.]

Θ. Παπακυριάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Η ποινική νομοθεσία για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ως θεμελιώδης άξονας ενός νέου μοντέλου αντεγκληματικής πολιτικής

Στ. Παύλου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

«Απορρόφηση» και «επικουρικότητα» στη φαινομενική συρροή και ειδικότερα η αρχή της «μη τιμωρητής πρότερης ή ύστερης πράξεως»

I. Puppe, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βόννης

Εννοιολογικές μορφές του ενδεχόμενου δόλου

Α. Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η αναμόρφωση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων

Χ. Σατλάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Προλεγόμενα για τη διεθνοδικαιική υπόσταση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δικηγορικό απόρρητο και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Π. Τσιρίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Η ποινική δικαιοδοσία των παρακτίων κρατών μελών της Ε.Ε. επί αδικημάτων θαλάσσιας ρύπανσης

Ε. Φυτράκης, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας ΣτΠ

Από τον επικίνδυνο στο μέσο συνετό άνθρωπο:Μυθολογία και εμπειρισμός στο (ποινικό) δίκαιο

Γ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ

H.-J. Albrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht, Professor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Forensische Sachverständige im Strafverfahren - Entwicklungen aus einer komparativen Perspektive

Ν. Ανδρουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το καθήκον αληθινής/ουσιαστικής αιτιολόγησης των κάθε λογής ποινικών αποφάσεων ως θεσμικός φραγμός στη διαφθορά

Ε. Βασιλακάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

9+1 σκέψεις για το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως

Α. Ζαχαριάδης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Προστασία μαρτύρων και μέτρα επιείκειας κατά τη διαδικασία διώξεως του οργανωμένου εγκλήματος (Παρατηρήσεις στα άρθρα 9 ν. 2928/2001 και 187 Β ΠΚ)

Β. Ζησιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σύγχρονα προβλήματα οριοθέτησης του έργου του συνηγόρου υπεράσπισης

R. Hamm, Professor der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Einige praxisbezogene Aspekte des Verhälnisses zwischen Verfassungsrecht und Strafprozess

Γρ. Καλφέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης - Μονοδιάστατη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κατασταλτικών μηχανισμών;

St. Kareklas, Dr. Legal Attorney

Mutual Legal Assistance and the 1988 Convention

Κ. Κοσμάτος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Θράκης

Από τα δικαιώματα στις δυνατότητες: Μια νέα θεώρηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης

Ν. Κουλούρης, Δ.Ν., Εγκληματολόγος / Σ. Σπύρου, Κοινωνιολόγος, Εγκληματολόγος

Χρονογραφήματα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης: Επιπτώσεις της δευτεροβάθμιας δικαστικής κρίσης στην έκτιση ποινών κατά της ελευθερίας

Α. Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Η θέση του ψυχίατρου-πραγματογνώμονα στην ποινική δίκη

Σ. Μηναΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Η νομοθετική ρύθμιση του ενεργητικού εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων

Δ. Μπελαντής, Δ.Ν., Δικηγόρος

Η «Κράτηση Υπόπτων»: Όψεις διεθνούς αναβίωσης μιας ανελεύθερης πρακτικής

Ν. Νίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η νομική βοήθεια στην ποινική δίκη

Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Η νέα «δημοσιότητα» της ποινικής δίκης

Α. Παπαδαμάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ανακριτική διείσδυση και άρση του απορρήτου ως ανακριτικές πράξεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Δ. Συμεωνίδης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και έκδοση ελλήνων πολιτών. Προβληματισμοί για κρίσιμες όψεις της ερμηνείας και της εφαρμογής του ν. 3251/2004

Δ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Αλεξιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: Μια άλλη αντιμετώπιση του «εγκληματικού φαινομένου»

Β. Αρτινοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. Επισκόπηση ερευνών και αξιολόγηση δράσεων και πολιτικών (1995-2005)

Σ. Βιδάλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης

Εγκλήματα του κράτους: Ούτε ασφάλεια ούτε ελευθερία

Σ. Γιοβάνογλου, Δ.Ν., Επιστημονική Συνεργάτις Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ενσωμάτωση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στα διεθνή κείμενα αντεγκληματικής πολιτικής για τους ανηλίκους

Χ. Ζαραφωνίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Η (αν)ασφάλεια των μεταναστών: μια εγκληματολογική προσέγγιση

Ε. Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Νέοι πόλεμοι, οργανωμένη βία και εγκληματική δράση

Γ. Νικολόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

«Πέρα από το κράτος»: Όψεις και αντινομίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού ελέγχου

Θ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κυβερνητική της ασφάλειας και σύγχρονες πολιτικές πρόληψης του εγκλήματος στην Ελλάδα

Α. Συκιώτου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης

Η έννοια του θύματος στην εμπορία ανθρώπων

Α. Τρωϊάνου-Λουλά, Διδάκτορας Εγκληματολογίας

Έφηβοι και επαναστατικές ιδεολογίες

Α. Τσήτσουρα, Επίτιμη Καθηγήτρια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, τ. Διευθύντρια του Εγκληματολογικού Τμήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Η προστασία των αλλοδαπών (διασυνοριακών θυμάτων) εγκληματικών πράξεων

Ι. Φαρσεδάκης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κρίση αξιών και Εγκληματολογία. Η οπτική των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Α. Χάιδου, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Η βία στην καθημερινή ζωή

M. Walter, Professor der Universität zu Köln

Massenmedien als Kriminalpolitiker: das Beispiel der Berichterstattung über „Problemjugendliche“

Ε΄ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Μ. Αρχιμανδρίτου, Δ.Ν., Επισκέπτρια Καθηγήτρια Loyola University Chicago

Η νόμιμη έκθεση των βρεφών: Η εκδοχή της ρωμαϊκής expositio

Κ. Πιτσάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Σχετικά με το έγκλημα της κτηνοβασίας στο βυζαντινό δίκαιο: Τρία ερμηνευτικά σημειώματα στις πηγές

Σ. Τρωιάνος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Οφθαλμόν αντί οφθαλμού;

ΣΤ. VARIA

G. Bemmann, Em. Professor der Fern-Universität in Hagen

Die griechisch-deutschen und die deutsch-griechischen Symposien für Strafrecht

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...