Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Παπαδημητρίου/Μ. Σταθόπουλος..., Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019


Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Παπαδημητρίου/Μ. Σταθόπουλος..., Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019

Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται εισηγήσεις εργατολόγων και αστικολόγων οι οποίες επικεντρώνονται στη σχέση των δύο δικαιϊκών κλάδων και σε ειδικότερα ζητήματα που προσλαμβάνουν ιδιαίτερες διαστάσεις στο χώρο τόσο του εργατικού όσο και του αστικού δικαίου, όπως είναι η ακυρότητα και η κατάχρηση δικαιώματος, η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής και η αμφίδρομη σχέση οικογενειακού και κοινωνικού δικαίου.

Πίνακας περιεχομένων   +

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Πρόεδρος Ένωσης Αστικολόγων, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Χαιρετισμός

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΕΔΕΚΑ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Χαιρετισμός

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γενικές Εισηγήσεις

Μιχάλης Σταθόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός, Σχέση Εργατικού και Αστικού Δικαίου: Η οπτική του αστικολόγου.

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Σχέση Εργατικού και Αστικού Δικαίου: Η οπτική του εργατολόγου

Η ακυρότητα στη σύμβαση εργασίας

Μιχάλης Αυγουστιανάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακυρότητα της αδικοπραξίας κατά τον ΑΚ

Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Η άκυρη σύμβαση εργασίας

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Δημήτρης Τραυλός-Τζανετάτος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Θέματα από την εν γένει ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής

Δημήτρης Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Η ένσταση της επίσχεσης στη σύμβαση εργασίας

Γεώργιος Λεβέντης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας

Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Η υπερημερία δανειστή στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Υπερημερία δανειστή και οριοθέτηση από τις λοιπές μορφές ανώμαλης εξέλιξης… της σύμβασης

Σάββατο 13 Οκτωβρίου

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη,

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής

Η κατάχρηση δικαιώματος - Σπουδαίος λόγος

Αντώνης Γ. Καραμπατζός, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Kατάχρηση δικαιώματος κατ’ άρ. 281 ΑΚ - Δόγματος και νομολογίας επίσκεψη

Δημήτριος Ν. Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Η κατάχρηση δικαιώματος του εργοδότη

Ιωάννης Β. Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ στα δικαιώματα των εργαζομένων

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Η έννοια του σπουδαίου λόγου στη σύμβαση εργασίας

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Χριστόφορος Κοσμίδης, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Οικογενειακό και κοινωνικό δίκαιο: μια αμφίδρομη σχέση

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Οι σχέσεις του οικογενειακού δικαίου με την κοινωνική ασφάλιση

Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Άμισθη παροχή προσωπικής εργασίας ενός συζύγου στο επάγγελμα του άλλου… και στο σπίτι στο πλαίσιο του γάμου -Οριακά θέματα οικογενειακού και ασφαλιστικού δικαίου-

Ελένη Ζερβογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Πρόνοια για την τρίτη ηλικία με τα μέσα του Αστικού Δικαίου

Συμπεράσματα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Πρόεδρος Ένωσης Αστικολόγων, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λήξη συνεδρίου - Απονομή τίτλου

επίτιμου μέλουσ τησ εδεκα στον Καθηγητή Γ. Λεβέντη

Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΕΔΕΚΑ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Προσφώνηση

Γεώργιος Λεβέντης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιφώνηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...
Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου