Φ. Ανδρέου, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, 3η έκδ., 2006


Φ. Ανδρέου, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, 3η έκδ., 2006 Η τρίτη έκδοση του έργου αντλεί τη θεωρία και ερμηνεία μέσα από τη νομολογία -κατά κανόνα- του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, χωρίς να παραβλέπει τη νομολογία των κατώτερων δικαστηρίων.
Η ύλη του βιβλίου είναι χωρισμένη σε 2 μέρη:
Πρώτο μέρος: 31 κεφάλαια που παραπέμπουν στη νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, την ερμηνεία και τη νομολογία του ειδικότερου θέματος στο οποίο αναλύεται πλήρως η πολιτική αγωγή από την προδικασία, τη διαδικασία ενώπιον συμβουλίων, την κύρια διαδικασία, ένδικα μέσα κτλ.
Δεύτερο μέρος: όλη η νομολογία σχετικώς με την παράσταση πολιτικής αγωγής στα επί μέρους αδικήματα του ΠΚ και των Ειδικών ποινικών νόμων, καθώς και όλες οι διατάξεις του ΠΚ, ΑΚ και ΚΠολΔ που έχουν σχέση με την παράσταση της πολιτικής αγωγής.
Το βιβλίο επίσης περιλαμβάνει ενδεικτικές περιπτώσεις παραστάσεως του πολιτικών ενάγοντος σε πολλά από τα εγκλήματα του ΠΚ, καθώς και σε εγκλήματα που προβλέπονται από τους Ειδικούς ποινικούς νόμους.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Νομοθεσία - Βιβλιογραφία - Ερμηνεία - Νομολογία
© 2006
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-030-505-0
Σελίδες
399
Τιμή
€ 55,00
Εξαντλημένο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Κακαβούλης/Ν. Κουμουλέντζος, Η Νέα Ποινική Δικονομία, 2η έκδ., 2022
Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας με τις εκτενείς και αλλεπάλληλες αλλαγές που επήλθαν με το Ν. 4637/2019 και τους Ν. 4855/2021, Ν. 4871/2021 και Ν. 4872/2021 καθιερώνει μία...
Μ. Κουδελή, Η υποστήριξη της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 2022
Η γενομένη στο πλαίσιο του νέου ΚΠΔ μεταρρύθμιση των διατάξεων που αφορούν τη θέση του αδικηθέντος ως διαδίκου, αλλά και τις προϋποθέσεις ενεργητικής και παθητικής...
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4871/2021, 12η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Α. Κωνσταντινίδης, Η απόδειξη στην ποινική δίκη, 2η έκδ., 2022
Το παρόν έργο έχει ως στόχο να καλύψει όλα τα ζητήματα γύρω από το δίκαιο αποδείξεως κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην προσπάθεια παράθεσης της ύλης κρίθηκε...