Ελληνικά English
| | | |

Books


Φ. Ανδρέου, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, 3η έκδ., 2006

Edition info

Title
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Νομοθεσία - Βιβλιογραφία - Ερμηνεία - Νομολογία
© 2006
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-030-505-0
Pages
399
Price
€ 55.00
In stock

Φ. Ανδρέου, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, 3η έκδ., 2006


Φ. Ανδρέου, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη, 3η έκδ., 2006 Η τρίτη έκδοση του έργου αντλεί τη θεωρία και ερμηνεία μέσα από τη νομολογία -κατά κανόνα- του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, χωρίς να παραβλέπει τη νομολογία των κατώτερων δικαστηρίων.
Η ύλη του βιβλίου είναι χωρισμένη σε 2 μέρη:
Πρώτο μέρος: 31 κεφάλαια που παραπέμπουν στη νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, την ερμηνεία και τη νομολογία του ειδικότερου θέματος στο οποίο αναλύεται πλήρως η πολιτική αγωγή από την προδικασία, τη διαδικασία ενώπιον συμβουλίων, την κύρια διαδικασία, ένδικα μέσα κτλ.
Δεύτερο μέρος: όλη η νομολογία σχετικώς με την παράσταση πολιτικής αγωγής στα επί μέρους αδικήματα του ΠΚ και των Ειδικών ποινικών νόμων, καθώς και όλες οι διατάξεις του ΠΚ, ΑΚ και ΚΠολΔ που έχουν σχέση με την παράσταση της πολιτικής αγωγής.
Το βιβλίο επίσης περιλαμβάνει ενδεικτικές περιπτώσεις παραστάσεως του πολιτικών ενάγοντος σε πολλά από τα εγκλήματα του ΠΚ, καθώς και σε εγκλήματα που προβλέπονται από τους Ειδικούς ποινικούς νόμους.

Edition info

Title
Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη
Νομοθεσία - Βιβλιογραφία - Ερμηνεία - Νομολογία
© 2006
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-030-505-0
Pages
399
Price
€ 55.00
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account