Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων/Ε. Κώνστα/Α. Σοφιαλίδης..., Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ, 2021


Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων/Ε. Κώνστα/Α. Σοφιαλίδης..., Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ, 2021

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 44ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων που διεξήχθη στις 5-8 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης επέλεξε μία ιδιαίτερα αμφισβητούμενη θεματική από το Δίκαιο των ενδίκων μέσων και ειδικότερα της έφεσης. Στο παρόν, παρουσιάζονται και οι τρεις συνεδρίες κατά τις οποίες αναπτύχθηκαν κρίσιμα θέματα όπως η έφεση ως κύριος βαθµός ουσίας (με εισηγητή τον κύριο Απόστολο Σοφιαλίδη, Επ. Καθηγητή της Πολιτικής Δικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), η πλειονότητα αντικειμένων δίκης στην κατ’ έφεση δίκη (με εισηγήτρια την κυρία Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δικηγόρο Αθηνών, Δ.Ν.) και η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος (με εισηγητή τον κύριο Δηµήτριο Μπαµπινιώτη, Επ. Καθηγητή της Πολιτικής Δικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Θράκης).

Η έκδοση εμπλουτίζεται με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σε κάθε θεματική.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ
44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων. Ιωάννινα, 5-8 Σεπτεμβρίου 2019
© 2021
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-399-8
Σελίδες
VIII + 424
Τιμή
€ 40,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επ. Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας του ΑΠΘ

Η Έφεση ως κύριος βαθμός ουσίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Στέφανος Πανταζόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Νικόλαος Κατηφόρης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Υποχρεωτικά προφορικός χαρακτήρας της δίκης στη δευτεροβάθμια δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μια κριτική προσέγγιση

της κρατούσας γνώμης στη νομολογία και de lege ferenda προτάσεις

Κωστής Κριμίζης, υπ. Δ.Ν., Δικηγόρος Αθηνών & Νέας Υόρκης

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γρηγόριος Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αλεξία Φλώρου, Δικηγόρος, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ

Ιωάννης Γιανναράκος, Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ, Πρόεδρος ΕΕΔ

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ,

Δικηγόρος

Περί του παραδεκτού πρόσθετων λόγων έφεσης και αντέφεσης δια των προτάσεων και της απαγόρευσης χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος στην έκκλητη δίκη της εκουσίας δικαιοδοσίας

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Νικόλαος Κατηφόρης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σωτήριος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, υπ. Δ.Ν., Αναπλ. Διευθυντής

Νομικών Υπηρεσιών ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ζητήματα επικουρικής έφεσης

Θεόδωρος Λύτρας, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Δημήτριος Κ. Μηχιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κανόνας της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων και αναγκαστική ομοδικία

Γρηγόριος Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Στέφανος Πανταζόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπυρίδων Τσαντίνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αλέξανδρος Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος

Γρηγόριος Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Πλεύρη, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Η σχέση του άρθρου 536 ΚΠολΔ περί της απαγόρευσης επιβλαβέστερης απόφασης για τον εκκαλούντα με το άρθρο 534 ΚΠολΔ περί της αντικατάστασης αιτιολογιών και ο αναιρετικός έλεγχος αυτής

Ιωάννης Μαντζουράνης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Το αδιαίρετο του κεφαλαίου – Ένα αναμφίλεκτο δόγμα;

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος

Αναστάσιος Ρούτσης, Δικηγόρος Αθηνών

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Δ. Παναγόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η σημασία των άρθρων 533.1 και 535.1 ΚΠολΔ στην ορθή κατανόηση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΗΡΥΞΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ, Πρόεδρος ΕΕΔ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

F. Ferrand/L. Mayer/D. Tsikrikas..., Cassation in French and Greek Civil Procedural Law, 2022
Σειρά: Greek and Foreign Civil Procedural Systems, #6
Comparison among different procedural systems prevents the isolation of legal orders and leads to the improvement of institutions. Cassation in French and Greek civil...
Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2022
Οποιαδήποτε προσπάθεια νομοθετικής ενοποίησης στον διεθνή χώρο προϋποθέτει λεπτές συγκριτικές ισορροπίες μεταξύ των επιμέρους εθνικών κανόνων, πολύ περισσότερο στον τομέα του...
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται το ορισμένο ή, κατά άλλη διατύπωση, την αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ. Η προσέγγιση του θέματος καταστρώνεται μεθοδολογικά σε δύο...
Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022
Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί το κρισιμότερο τμήμα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, αφού καλείται να υλοποιήσει τον σκοπό προσφυγής στον δικαιοδοτικό μηχανισμό...
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Το παρόν έργο επιχειρεί να αναλύσει διεξοδικά το φαινόμενο της παράλληλης διεξαγωγής δίκης ενώπιον τακτικού και διαιτητικού δικαστηρίου, σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής...