Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων/Ε. Κώνστα/Α. Σοφιαλίδης..., Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ, 2021


Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων/Ε. Κώνστα/Α. Σοφιαλίδης..., Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ, 2021

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 44ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων που διεξήχθη στις 5-8 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης επέλεξε μία ιδιαίτερα αμφισβητούμενη θεματική από το Δίκαιο των ενδίκων μέσων και ειδικότερα της έφεσης. Στο παρόν, παρουσιάζονται και οι τρεις συνεδρίες κατά τις οποίες αναπτύχθηκαν κρίσιμα θέματα όπως η έφεση ως κύριος βαθµός ουσίας (με εισηγητή τον κύριο Απόστολο Σοφιαλίδη, Επ. Καθηγητή της Πολιτικής Δικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), η πλειονότητα αντικειμένων δίκης στην κατ’ έφεση δίκη (με εισηγήτρια την κυρία Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δικηγόρο Αθηνών, Δ.Ν.) και η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος (με εισηγητή τον κύριο Δηµήτριο Μπαµπινιώτη, Επ. Καθηγητή της Πολιτικής Δικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Θράκης).

Η έκδοση εμπλουτίζεται με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σε κάθε θεματική.

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επ. Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας του ΑΠΘ

Η Έφεση ως κύριος βαθμός ουσίας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Στέφανος Πανταζόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Νικόλαος Κατηφόρης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Υποχρεωτικά προφορικός χαρακτήρας της δίκης στη δευτεροβάθμια δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μια κριτική προσέγγιση

της κρατούσας γνώμης στη νομολογία και de lege ferenda προτάσεις

Κωστής Κριμίζης, υπ. Δ.Ν., Δικηγόρος Αθηνών & Νέας Υόρκης

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γρηγόριος Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αλεξία Φλώρου, Δικηγόρος, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ

Ιωάννης Γιανναράκος, Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ, Πρόεδρος ΕΕΔ

Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ,

Δικηγόρος

Περί του παραδεκτού πρόσθετων λόγων έφεσης και αντέφεσης δια των προτάσεων και της απαγόρευσης χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος στην έκκλητη δίκη της εκουσίας δικαιοδοσίας

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Νικόλαος Κατηφόρης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σωτήριος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, υπ. Δ.Ν., Αναπλ. Διευθυντής

Νομικών Υπηρεσιών ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ζητήματα επικουρικής έφεσης

Θεόδωρος Λύτρας, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Δημήτριος Κ. Μηχιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κανόνας της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων και αναγκαστική ομοδικία

Γρηγόριος Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Στέφανος Πανταζόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπυρίδων Τσαντίνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αλέξανδρος Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος

Γρηγόριος Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Πλεύρη, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος

Η σχέση του άρθρου 536 ΚΠολΔ περί της απαγόρευσης επιβλαβέστερης απόφασης για τον εκκαλούντα με το άρθρο 534 ΚΠολΔ περί της αντικατάστασης αιτιολογιών και ο αναιρετικός έλεγχος αυτής

Ιωάννης Μαντζουράνης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Το αδιαίρετο του κεφαλαίου – Ένα αναμφίλεκτο δόγμα;

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος

Αναστάσιος Ρούτσης, Δικηγόρος Αθηνών

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Δ. Παναγόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η σημασία των άρθρων 533.1 και 535.1 ΚΠολΔ στην ορθή κατανόηση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτρης Μπαμπινιώτης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΚΗΡΥΞΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ, Πρόεδρος ΕΕΔ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2024, 19η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024
Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής