Ε. Θεοχαροπούλου/Κ. Γώγος/Ι. Δρυλλεράκης..., Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013


Ε. Θεοχαροπούλου/Κ. Γώγος/Ι. Δρυλλεράκης..., Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013 Κωνσταντίνος Γώγος, Μέτρα του Ν. 3900/2010 για την επιτάχυνση της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης, Οι μετασχηματισμοί Α.Ε. και το Ν.Δ. 1297/1971 και ο Ν. 2166/1993
Ελένη Θεοχαροπούλου, Νέοι προσανατολισμοί στο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης στη φορολογική διαδικασία
Ακρίτας Καϊδατζής, Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και λοιπών ‘προνομίων’ του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011
Λεονάρδος Κόντος-Μάναλης, Τυπικό στοιχείο και φορολογία: Η οικοδόμηση του φορολογικού σκέλους στον έγγραφο τύπο
Ασπασία Μάλλιου, Η αξία του ανθρώπου και η κύρωση της διακοπής ηλεκτροδότησης
Αντώνης Μανιτάκης, Τα συνταγματικά ζητήματα του Μνημονίου ενόψει μοιρασμένης κρατικής και επιτηρούμενης δημοσιονομικής κυριαρχίας
Παναγιώτης Μαντζούφας, Πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση και κρατική εποπτεία επί των πρυτανικών πράξεων διορισμού και παύσης των πανεπιστημιακών
Dimitri Mardas, Athanasios Tsadiras, Monitoring Public Procurement using a Fuzzy Logic System
Γεώργιος Ι. Μάτσος, Δημοσιονομικές και συνταγματικές πτυχές της υπαγωγής των δανείων του κράτους σε αλλοδαπό δίκαιο
Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Εθνική κυριαρχία, Ο.Ν.Ε. και δημοσιονομική πειθαρχία στην εποχή των μνημονίων
Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης, Προς μια νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση του κράτους (με αφορμή τους Ν. 3871/2010 και 4055/2012)
Ευαγγελία Γ. Μπάλτα, Η δημοσιονομική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τη Συνθήκη του Λουξεμβούργου στη Συνθήκη της Λισαβόνας
Γεώργιος Π. Νάκος, Οι μετά την ελληνική Επανάσταση του 1821 φορολογικοί και λοιποί συναφείς νόμοι, διαμορφωτικοί νομικών χαρακτηρισμών ιδιωτικών δικαιωμάτων
Ιωάννης Δ. Πανταζάτος, Η εννοιολογική επίδραση του Ποινικού Δικαίου επί του Φορολογικού Δικαίου - Η Ποινική προστασία της φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου
Αδάμ Παπαδαμάκης, Η προδικασία ως πεδίο δοκιμής και δοκιμασίας της επιτάχυνσης της ποινικής δίκης
Νίκος Παρασκευόπουλος, Νέοι και ναρκωτικά
Κατερίνα Σαββαΐδου, Οι φορολογικές συνέπειες της μεταφοράς της κατοικίας σε μη συνεργάσιμα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς: μια ακόμη αμφιλεγόμενη προσπάθεια του έλληνα φορολογικού νομοθέτη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής
Ioannis Sarmas, Public Auditor’s Duties: Verifying Accounts, Assessing Performance
Δημήτριος Β. Σκιαδάς, Χρηματοδότηση του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης: Η πρόταση για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό φόρο
Σάββας Παρ. Σπέντζας, Οι ανυπέρβλητες οικονομικές ανάγκες/πιέσεις της επανάστασης και ο προσανατολισμός προς τον εξωτερικό δανεισμό
Ιωάννης Συμεωνίδης, Η μεταρρύθμιση στο χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης
Κωνσταντίνος Δ. Φινοκαλιώτης, Η απαγόρευση της επιβολής δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ
Theodoros Fortsakis, Églises et fiscalité en Grèce
Kώστας Χατζηκωνσταντίνου, Η Υπόθεση Shimoda
Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Πολιτική αντιπροσώπευση, εκλογή και δημοκρατία: Ταύτιση ή σύγχυση;

Πίνακας περιεχομένων   +

Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονικό έργο

Κατάλογος συμμετεχόντων στον τόμο

Κωνσταντίνος Γώγος

Μέτρα του Ν. 3900/2010 για την επιτάχυνση της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης

Οι μετασχηματισμοί Α.Ε. και το Ν.Δ. 1297/1971 και ο Ν. 2166/1993

Ελένη Θεοχαροπούλου

Νέοι προσανατολισμοί στο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης στη φορολογική διαδικασία

Ακρίτας Καϊδατζής

Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και λοιπών ‘προνομίων’ του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011

Λεονάρδος Κόντος-Μάναλης

Τυπικό στοιχείο και φορολογία: Η οικοδόμηση του φορολογικού σκέλους στον έγγραφο τύπο

Ασπασία Μάλλιου

Η αξία του ανθρώπου και η κύρωση της διακοπής ηλεκτροδότησης

Αντώνης Μανιτάκης

Τα συνταγματικά ζητήματα του Μνημονίου ενόψει μοιρασμένης κρατικής και επιτηρούμενης δημοσιονομικής κυριαρχίας

Παναγιώτης Μαντζούφας

Πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση και κρατική εποπτεία επί των πρυτανικών πράξεων διορισμού και παύσης των πανεπιστημιακών

Dimitri Mardas, Athanasios Tsadiras

Monitoring Public Procurement using a Fuzzy Logic System

Γεώργιος Ι. Μάτσος

Δημοσιονομικές και συνταγματικές πτυχές της υπαγωγής των δανείων του κράτους σε αλλοδαπό δίκαιο

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης

Εθνική κυριαρχία, Ο.Ν.Ε. και δημοσιονομική πειθαρχία στην εποχή των μνημονίων

Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης

Προς μια νέα δημοσιονομική διακυβέρνηση του κράτους (με αφορμή τους Ν. 3871/2010 και 4055/2012)

Ευαγγελία Γ. Μπάλτα

Η δημοσιονομική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουψ Από τη Συνθήκη του Λουξεμβούργου στη Συνθήκη της Λισαβόνας

Γεώργιος Π. Νάκος

Οι μετά την ελληνική Επανάσταση του 1821 φορολογικοί και λοιποί συναφείς νόμοι, διαμορφωτικοί νομικών χαρακτηρισμών ιδιωτικών δικαιωμάτων

Ιωάννης Δ. Πανταζάτος

Η εννοιολογική επίδραση του Ποινικού Δικαίου επί του Φορολογικού Δικαίου - Η Ποινική προστασία της φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου

Αδάμ Παπαδαμάκης

Η προδικασία ως πεδίο δοκιμής και δοκιμασίας της επιτάχυνσης της ποινικής δίκης

Νίκος Παρασκευόπουλος

Νέοι και ναρκωτικά

Κατερίνα Σαββαΐδου

Οι φορολογικές συνέπειες της μεταφοράς της κατοικίας σε μη συνεργάσιμα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς: μια ακόμη αμφιλεγόμενη προσπάθεια του έλληνα φορολογικού νομοθέτη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής

Ioannis Sarmas

Public Auditor’s Duties: Verifying Accounts, Assessing Performance

Δημήτριος Β. Σκιαδάς

Χρηματοδότηση του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης: Η πρόταση για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό φόρο

Σάββας Παρ. Σπέντζας

Οι ανυπέρβλητες οικονομικές ανάγκες/πιέσεις της επανάστασης και ο προσανατολισμός προς τον εξωτερικό δανεισμό

Ιωάννης Συμεωνίδης

Η μεταρρύθμιση στο χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης

Κωνσταντίνος Δ. Φινοκαλιώτης

Η απαγόρευση της επιβολής δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων

ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ

Theodoros Fortsakis

Églises et fiscalité en Grèce

Kώστας Χατζηκωνσταντίνου

Η Υπόθεση Shimoda

Κώστας Χ. Χρυσόγονος

Πολιτική αντιπροσώπευση, εκλογή και δημοκρατία: Ταύτιση ή σύγχυση;

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Το απαραίτητο εργαλείο μελέτης και κατανόησης όλων των καινοτόμων διατάξεων μετά τους νόμους 4820/2021 και 4700/2020 σε μία εκ βάθρων ανανεωμένη έκδοση
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων