Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά..., Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996), 2006


Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά..., Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996), 2006

Στο τεύχος αυτό επιχειρείται μια αποτίμηση για τα πρώτα δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας, όπως αυτό ρυθμίστηκε από τις διατάξεις του ν. 2447/1996. Παρουσιάζονται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων, το διαχρονικό δίκαιο του νόμου, η νομολογιακή του εφαρμογή καθώς και οι διακρατικές υιοθεσίες. Εξετάζονται, ακόμη, ζητήματα πρακτικής εφαρμογής, η αναγκαιότητα της ψυχιατρικής έρευνας στις περιπτώσεις υιοθεσίας, η υιοθεσία του φυσικού τέκνου του συζύγου και το διαζύγιο κ.α..

Οι μελέτες του παρόντος αποτελούν εισηγήσεις επιστημονικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Ένωση Αστικολόγων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δέκα χρόνια εφαρμογής του νέου δικαίου της υιοθεσίας (Ν. 2447/1996)
© 2006
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-445-093-X
Σελίδες
VIII + 125
Τιμή
€ 14,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ουσιαστικές προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας ανηλίκων: Ο ν. 2447/1996 και οι νο-μοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις της πρώτης δεκαε-τίας της εφαρμογής του (Εισήγηση)

Κ. Φουντεδάκη, Το διαχρονικό δίκαιο του ν. 2447/1996 για την υιοθεσία, οι τροποποιήσεις και η νομολογιακή του εφαρμογή (Εισήγηση)

Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Οι ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ρυθμίσεις του νόμου 2447/1996 – Διακρατικές υιοθεσίες (Εισήγηση)

Κ. Παπαβασιλείου, Ζητήματα υιοθεσίας από την οπτική γωνία του δικαστή (Εισήγηση)

Σ. Νικηφόρου-Αναστασιάδου, Ζητήματα από την εφαρμογή του ν. 2447/1996 στην πράξη (Εισήγηση)

Α. Κοτζάμπαση, Υιοθεσία φυσικού τέκνου του συζύγου και διαζύγιο – Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της γενικής μέριμνας μετά το διαζύγιο (Παρέμβαση)

Α. Μηλιόπουλος, «Μία εύκολη υπόθεση υιοθεσίας» (Παρέμβαση)

Α. Μπέκα-Μηλιοπούλου, Η αναγκαιότητα της ψυχιατρικής έρευνας στις περιπτώσεις υιοθεσίας (Παρέμβαση)

Α. Θώδα-Δημοπούλου, Ζητήματα υιοθεσίας στο Ίδρυμα (Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης) από τη δεκαετή εφαρμογή του ν. 2447/1996 (Παρέμβαση)

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Η μελέτη των θεσμών του οικογενειακού δικαίου μέσα από τον συνδυασμό της θεωρίας και των πρακτικών παραδειγμάτων
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 και στοχεύει στην ανάδειξη της οντολογίας του συμφώνου, αλλά...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί η όγδοη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» που περιέχει όλη την ύλη του οικογενειακού δικαίου στην οποία περιλήφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο και όλες οι τελευταίες...