Δ. Κλαβανίδου, Καταναλωτικά Δάνεια, 1997


Δ. Κλαβανίδου, Καταναλωτικά Δάνεια, 1997

Οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις των τραπεζών ήδη από το στάδιο της διαφήμισης αλλά και κατά την κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων, ο τρόπος καθορισμού και αναπροσαρμογής των τραπεζικών επιτοκίων, ο ανατοκισμός, οι υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπερημερίας (ρήτρες έκπτωσης), το δικαίωμα του καταναλωτή για πρόωρη εξόφληση του δανείου, το κύρος των τραπεζικών γενικών όρων συναλλαγών, η προστασία του καταναλωτή στα δάνεια τριμερούς σχέσης (π.χ. δάνεια για αγορά αυτοκινήτου) και άλλα κρίσιμα θέματα και απαντήσεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Καταναλωτικά Δάνεια
Ένταξη στο νομικό πλαίσιο των καταναλωτικών πιστωτικών συμβάσεων και πρακτικές εκφάνσεις
© 1997
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-332-3
Σελίδες
308
Τιμή
€ 26,50
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο...
Α. Δεσποτίδου, Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 2009
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #37
Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (λ.χ. τραπεζικών, επενδυτικών ή ασφαλιστικών) από απόσταση, δηλαδή με τη χρήση διαφόρων μέσων τηλεπικοινωνίας, γνωρίζει μεγάλη άνθηση...
Π. Αδαμίδης, Συγκεντρώσεις Τραπεζών κατά το Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού, 2005
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #28
Οι κοινοτικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις συγκεντρώσεις των τραπεζών, στις οποίες αναφέρεται το έργο του κυρίου Πολύκαρπου Αδαμίδη, Δικηγόρου, Δ.Ν., LLM Harvard, υπό το πρίσμα...
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...