Δ. Κλαβανίδου, Καταναλωτικά Δάνεια, 1997


Δ. Κλαβανίδου, Καταναλωτικά Δάνεια, 1997

Οι ιδιαίτερες υποχρεώσεις των τραπεζών ήδη από το στάδιο της διαφήμισης αλλά και κατά την κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων, ο τρόπος καθορισμού και αναπροσαρμογής των τραπεζικών επιτοκίων, ο ανατοκισμός, οι υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπερημερίας (ρήτρες έκπτωσης), το δικαίωμα του καταναλωτή για πρόωρη εξόφληση του δανείου, το κύρος των τραπεζικών γενικών όρων συναλλαγών, η προστασία του καταναλωτή στα δάνεια τριμερούς σχέσης (π.χ. δάνεια για αγορά αυτοκινήτου) και άλλα κρίσιμα θέματα και απαντήσεις.

Edition info

Title
Καταναλωτικά Δάνεια
Ένταξη στο νομικό πλαίσιο των καταναλωτικών πιστωτικών συμβάσεων και πρακτικές εκφάνσεις
© 1997
Author
ISBN
978-960-301-332-3
Pages
308
Price
€ 26.50
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Α. Δεσποτίδου, Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 2009
Series: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #37
Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (λ.χ. τραπεζικών, επενδυτικών ή ασφαλιστικών) από απόσταση, δηλαδή με τη χρήση διαφόρων μέσων τηλεπικοινωνίας, γνωρίζει μεγάλη άνθηση...
Π. Αδαμίδης, Συγκεντρώσεις Τραπεζών κατά το Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού, 2005
Series: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #28
Οι κοινοτικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις συγκεντρώσεις των τραπεζών, στις οποίες αναφέρεται το έργο του κυρίου Πολύκαρπου Αδαμίδη, Δικηγόρου, Δ.Ν., LLM Harvard, υπό το πρίσμα...
Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας