Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 2, 2012


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 2, 2012

Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι θεωρητικές απόψεις αλλά και οι τάσεις της νομολογίας, έτσι ώστε να μην αφήνεται αναπάντητο κανένα ερώτημα που απασχολεί τον νομικό της πράξης, αλλά και τον θεωρητικό. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους.
• Παρατίθεται σε κάθε άρθρο η ειδική βιβλιογραφία και οι νομοθετικές μεταβολές, ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση προηγούμενων μορφών κάθε άρθρου
• Αναλύονται οι δικονομικές διατάξεις ειδικών νόμων παράλληλα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠΔ
• Επιχειρείται σύγκριση με διατάξεις του προγενέστερου δικαίου και με τις προτάσεις του Σχεδίου του νέου ΚΠΔ Επιτροπής Μανωλεδάκη
• Παρουσιάζεται το σύνολο της δημοσιευμένης στον νομικό τύπο νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, ώστε να καθίσταται ευχερής για τον αναγνώστη η προσφυγή στην προσφορότερη για εκείνον πηγή.
• Σχολιάζονται όλες οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ που σχετίζονται με την ποινική δίκη και επηρεάζουν την ερμηνεία του εσωτερικού μας δικαίου
• Περιέχεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο διατάξεων νόμων.

Περιλαμβάνεται ενημερωτικό συμπλήρωμα τόμων Ι και ΙΙ, σύμφωνα με πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας ποινικής δικονομίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο
άρθρα 96-176 & Συμπλήρωμα
© 2012
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-900-1
Σελίδες
XIX + 1197
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δικαιώματα των διαδίκων

Άρθρο 96:. Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων

Άρθρο 96Α:

Άρθρο 97:. Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι

Άρθρο 98:. Αδυναμία παράστασης

Άρθρο 99:. Ερωτήσεις και παρατηρήσεις

Άρθρο 100:. Παράσταση του κατηγορουμένου με συνήγορο

Άρθρο 101:. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης

Άρθρο 102:. Προθεσμία για την απολογία

Άρθρο 103:. Εξήγηση των δικαιωμάτων στον κατηγορούμενο

Άρθρο 104:. Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση

Άρθρο 105:. Εξαίρεση στο αυτόφωρο έγκλημα

Άρθρο 106:. Εξαίρεση για ορισμένα εγκλήματα

Άρθρο 107:. Δικαιώματα του αστικώς υπευθύνου

Άρθρο 108:. Δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος

Άρθρο 108Α: Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αρμοδιότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρμοδιότητα καθ’ ύλην

Άρθρο 109:. Μεικτό ορκωτό δικαστήριο

Άρθρο 110:. Μονομελές Εφετείο

Άρθρο 111:. Τριμελές Εφετείο

Άρθρο 112:. Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Άρθρο 113:. Δικαστήριο Ανηλίκων

Άρθρο 114:. Μονομελές πλημμελειοδικείο

Άρθρο 115:. Πταισματοδικείο

Άρθρο 116:. Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο

Άρθρο 117:. Αρμοδιότητα για την εξύβριση και τη δυσφήμηση του δικαστηρίου

Άρθρο 118:. Περίπτωση αναβολής

Άρθρο 119:. Προσδιορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας

Άρθρο 120:. Αναρμοδιότητα

Άρθρο 121:. Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τοπική αρμοδιότητα

Άρθρο 122:. Προσδιορισμός

Άρθρο 123:. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό

Άρθρο 124:. Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος

Άρθρο 125:. Προτίμηση

Άρθρο 126:. Ένσταση αναρμοδιότητας

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γενική διάταξη

Άρθρο 127:. Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

Άρθρο 128:. Εκδίκαση συναφών

Άρθρο 129:. Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή

Άρθρο 130:. Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής

Άρθρο 131:. Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή

Άρθρο 132:. Κανονισμός της αρμοδιότητας

Άρθρο 133:. Αποχή από περαιτέρω ενέργειες

Άρθρο 134:. Συνέπεια από την απόρριψη της αίτησης

Άρθρο 135:. Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό

Άρθρο 136:. Αρμοδιότητα κατά παραπομπή

Άρθρο 137:. Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικαστικές πράξεις

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφάσεις και πρακτικά

Άρθρο 138:. Απόφαση, βούλευμα και διάταξη

Άρθρο 139:. Αιτιολογίες

Άρθρο 140:. Πρακτικά της συνεδρίασης

Άρθρο 141:. Το περιεχόμενο των πρακτικών

Άρθρο 142:. Σύνταξη των πρακτικών

Άρθρο 142Α:. Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία

Άρθρο 143:. Τήρηση στενογραφημένων πρακτικών

Άρθρο 144:. Σύνταξη της απόφασης και των διατάξεων

Άρθρο 145:. Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της διάταξης και των πρακτικών

Άρθρο 146:. Ανανέωση των πρωτοτύπων των αποφάσεων και πρακτικών.

Άρθρο 147:. Αντίγραφα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εκθέσεις

Άρθρο 148:. Ορισμός

Άρθρο 149:. Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση

Άρθρο 150:. Πρόσωπα που συμπράττουν

Άρθρο 151:. Το περιεχόμενο της έκθεσης

Άρθρο 152:. Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης

Άρθρο 153:. Ακυρότητα της έκθεσης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κοινοποιήσεις και επιδόσεις

Άρθρο 154:. Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση

Άρθρο 155:. Επίδοση

Άρθρο 156:. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

Άρθρο 157:. Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς

Άρθρο 158:. Επίδοση σε όσους ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό και λοιπούς

Άρθρο 159:. Επίδοση με το ταχυδρομείο ή το τηλεγραφείο

Άρθρο 160:. Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται

Άρθρο 161:. Το αποδεικτικό της επίδοσης

Άρθρο 162:. Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου

Άρθρο 163:. Παραβάσεις σχετικές με την επίδοση

Άρθρο 164:. Δικαιώματα των οργάνων της επίδοσης

Άρθρο 165:. Κοινοποίηση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προθεσμίες

Άρθρο 166:. Προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο

Άρθρο 167:. Προθεσμία για την επίδοση της πολιτικής αγωγής

Άρθρο 168:. Υπολογισμός των προθεσμιών

Άρθρο 169:. Παρέκταση και συντόμευση της προθεσμίας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ακυρότητες

Άρθρο 170:. Πότε υπάρχει ακυρότητα

Άρθρο 171:. Απόλυτη ακυρότητα

Άρθρο 172:. Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα

Άρθρο 173:. Πρόταση της ακυρότητας

Άρθρο 174:. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα

Άρθρο 175:. Συνέπειες της ακυρότητας

Άρθρο 176:. Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΜΩΝ Ι και

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΜΩΝ Ι και

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Άλλοι τόμοι

Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2015
Ενημέρωση των τόμων Ι και ΙΙ μετά από πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και νομολογιακές εξελίξεις.
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, τόμ. 3, 2015
Η κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συστηματική σύγχρονη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε αυτήν...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 4, 2021
Πλήρως επικαιροποιημένη κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΠΔ για τη διαδικασία στο ακροατήριο και τις ειδικές διαδικασίες
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019) - Ιούνιος 2024, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024)
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους