Διοικητικό Δίκαιο / Φορολογικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 29
Α. Φινοκαλιώτη, Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές, 2014
Στο παρόν έργο ερευνάται το ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα της αστικής ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές της εταιρίας. Η εκπόνησή του...
Ν. Μπάρμπας, Φορολογία εισοδήματος, 4η έκδ., 2011
Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη και την έρευνα των νέων φορολογικών ρυθμίσεων της φορολογίας εισοδήματος Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρέμβαση της Τρόικας και του...
Ι. Γλύκου, Κράτος και φορολογική πολιτική, 2009
Η πολύ επίκαιρη μονογραφία της κας Ιωάννας Γλύκου πραγματεύεται το θέμα του κράτους και της φορολογικής πολιτικής στη θεωρία και την ιστορική τους εξέλιξη, με ειδική αναφορά...
Ν. Ευαγγελάτος, Αλφαβητικός φορολογικός πανδέκτης για δικηγόρους, 2009
Ο αλφαβητικός φορολογικός πανδέκτης για δικηγόρους είναι ένα φορολογικό βιβλίο για δικηγόρους, ασκουμένους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και φοροτεχνικούς. Περιέχει, σε...
Ν. Μπάρμπας, Συλλογή νομοθεσίας φορολογικού δικαίου, 2009
Ως γνωστό, χαρακτηριστικό γνώρισμα της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας μας είναι η συχνή τροποποίηση των ρυθμίσεων αυτής. Το φαινόμενο δε αυτό οφείλεται τόσο στην ανάγκη...
Α. Τάχος, Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), 2008
Η παρούσα έκδοση αποβλέπει στην συστηματική παρουσίαση του προβλήματος, όπως το αντιμετώπισε σχετική γνωμοδότηση, που αφορά την π ρ ο σ τ α σ ί α του φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν...
Σ. Καλλίνικος, Πρακτικός δικηγορικός φορολογικός οδηγός 2007, 2007
Ο Πρακτικός Δικηγορικός Φορολογικός Οδηγός αποτελεί το πιο αξιόπιστο και διεξοδικό βοήθημα για την αντιμετώπιση όλων των φορολογικών και λογιστικών θεμάτων του δικηγόρου. Στα...
Α. Αναγνώστου/Χ. Γκότσης/Ζ. Γονατίδου..., Η φορολογία των εταιριών στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, 2006
Σειρά: Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου, #1
Το βιβλίο «Η φορολογία των εταιρειών στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Π. Σάκκουλα, με την επιμέλεια του Καθηγητή του Παντείου...
Ν. Μπάρμπας, Άμεσοι φόροι και Κοινοτικό Δίκαιο, 2005
Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την πρακτική της δημοσιονομικής διοίκησης και τα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ, κυρίως μετά την κατάργηση των φορολογικών συνόρων και...
Κ. Παπαγεωργίου, Το φορολογικό καθεστώς των θρησκευμάτων, 2005
Σειρά: Δίκαιο και Θεσμοί, #6
Με το έργο αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η συνολική μελέτη της ειδικής – κατά κανόνα απαλλακτικής – φορολογικής μεταχειρίσεως, την οποία απολαύουν τα γνωστά...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα