Διοικητικό Δίκαιο / Φορολογικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 32 από 32
Ν. Μπάρμπας, Ειδικοί φόροι κατανάλωσης, 2001
Μετά την εναρμόνιση του Φόρου Κύκλου Εργασιών με την εξελιγμένη μορφή του Φ.Π.Α.και ενόψει της εγκαθίδρυσης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς μεταξύ των κρατώνμελών της Ε.Ε.,...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα