Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Τάχος, Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), 2008

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
Υποχρέωση επιστροφής - Εκχώρηση της απαίτησης κατά του Δημοσίου - Χρόνος παραγραφής της απαίτησης ως προς το εκδοχέα.
Συμβολή πρακτικής εφαρμογής
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-263-7
Σελίδες
VIII + 166
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Α. Τάχος, Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), 2008


Α. Τάχος, Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), 2008 Η παρούσα έκδοση αποβλέπει στην συστηματική παρουσίαση του προβλήματος, όπως το αντιμετώπισε σχετική γνωμοδότηση, που αφορά την π ρ ο σ τ α σ ί α του φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο υ στο πλαίσιο της λειτουργίας της διαδικασίας ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην περίπτωση κατά την οποία έχει γίνει ε κ χ ώ ρ η σ η της οικείας α π α ί τ η σ η ς κατά του Δημοσίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
Υποχρέωση επιστροφής - Εκχώρηση της απαίτησης κατά του Δημοσίου - Χρόνος παραγραφής της απαίτησης ως προς το εκδοχέα.
Συμβολή πρακτικής εφαρμογής
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-263-7
Σελίδες
VIII + 166
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. Η γνωμοδότηση.

Υποχρέωση επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) – Εκχώρηση της απαίτησης κατά του Δημοσίου – Υπολογισμός του χρόνου παραγραφής της απαί-

τησης ως προς τον εκδοχέα

ΙΙ. Βασικές διατάξεις (Φ.Π.Α. – Επιστροφή –Εκχώρηση – Παραγραφή – Α.Κ.).

ΙΙΙ. Επιλογή ειδικής νομολογίας.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού