Α. Τάχος, Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), 2008


Α. Τάχος, Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), 2008 Η παρούσα έκδοση αποβλέπει στην συστηματική παρουσίαση του προβλήματος, όπως το αντιμετώπισε σχετική γνωμοδότηση, που αφορά την π ρ ο σ τ α σ ί α του φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο υ στο πλαίσιο της λειτουργίας της διαδικασίας ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην περίπτωση κατά την οποία έχει γίνει ε κ χ ώ ρ η σ η της οικείας α π α ί τ η σ η ς κατά του Δημοσίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
Υποχρέωση επιστροφής - Εκχώρηση της απαίτησης κατά του Δημοσίου - Χρόνος παραγραφής της απαίτησης ως προς το εκδοχέα.
Συμβολή πρακτικής εφαρμογής
© 2008
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-263-7
Σελίδες
VIII + 166
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. Η γνωμοδότηση.

Υποχρέωση επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) – Εκχώρηση της απαίτησης κατά του Δημοσίου – Υπολογισμός του χρόνου παραγραφής της απαί-

τησης ως προς τον εκδοχέα

ΙΙ. Βασικές διατάξεις (Φ.Π.Α. – Επιστροφή –Εκχώρηση – Παραγραφή – Α.Κ.).

ΙΙΙ. Επιλογή ειδικής νομολογίας.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022
Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022
Οι νομικές οντότητες ως υποκείμενα δικαίου - ζητήματα αναγνώρισης και ανάπτυξής τους