Νέες Τεχνολογίες & Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 37 από 37
Ι. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων, 2003
Είναι το πρώτο βιβλίο, το οποίο στο πλαίσιο του διαλόγου στον τομέα του δικαίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζει και αναλύει το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης...
Δ. Χαραλάμπης/Τ. Βιδάλης/Ε. Κανελλοπούλου..., Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #5
Ο χώρος των τηλεπικοινωνιών αλλάζει ριζικά όψη. Σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας, που συνοδεύθηκε από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αρχίζει να...
Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #1
Η μελέτη της Λ. Μήτρου αποτελεί συμβολή στη συζήτηση για το ρόλο του δικαίου στην ανατρεπτική εποχή μας. Η συγγραφέας, εντοπίζοντας τις επιπτώσεις της κοινωνίας της...
Ι. Ιγγλεζάκης, Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο, 2000
Στο βιβλίο αυτό ερευνάται η συνεισφορά των εμπείρων συστημάτων (expert systems) γενικά και των συστημάτων που βασίζονται στην ασαφή λογική (fuzzy logic) ειδικότερα, στην...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα, 1999
Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη ελληνική μονογραφία που ασχολείται με τα συνταγματικά προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της γενετικής και...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Βιοϊατρικές εξελίξεις & συνταγματικό δίκαιο, 1994
Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη και μοναδική ελληνική μονογραφία που ασχολείται με τα συνταγματικά προβλήματα, τα οποία αναδύονται ως συνέπεια των εξελίξεων των ιατρικών...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα