Νέες Τεχνολογίες & Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 40 από 41
Π. Δόνος/Φ. Βασιλόγιαννης/Τ. Βιδάλης..., Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 2004
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #7
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας φέρνει στο προσκήνιο διαρκώς νέα προβλήματα, που μας αναγκάζουν να ξανασκεφθούμε τις αντιλήψεις με τις οποίες προσεγγίζαμε τα ανθρώπινα...
Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και δίκαιο, 2004
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #6
Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γενετικού υλικού άνοιξε το δρόμο για τη διερεύνηση του φαινόμενου της ζωής. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των γονιδίων αναμένεται ότι θα...
Θ. Εμίρη/Θ. Ξηρός, Το νομικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, 2003
Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν αναμφίβολα την περιοχή των νέων τεχνολογιών, στην οποία ο κοινοτικός νομοθέτης είχε προνομιακά επικεντρώσει την προσοχή του κατά το πρόσφατο...
Ι. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων, 2003
Είναι το πρώτο βιβλίο, το οποίο στο πλαίσιο του διαλόγου στον τομέα του δικαίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζει και αναλύει το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης...
Δ. Χαραλάμπης/Τ. Βιδάλης/Ε. Κανελλοπούλου..., Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #5
Ο χώρος των τηλεπικοινωνιών αλλάζει ριζικά όψη. Σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας, που συνοδεύθηκε από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αρχίζει να...
Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #1
Η μελέτη της Λ. Μήτρου αποτελεί συμβολή στη συζήτηση για το ρόλο του δικαίου στην ανατρεπτική εποχή μας. Η συγγραφέας, εντοπίζοντας τις επιπτώσεις της κοινωνίας της...
Ι. Ιγγλεζάκης, Πληροφορική και Δημόσιο Δίκαιο, 2000
Στο βιβλίο αυτό ερευνάται η συνεισφορά των εμπείρων συστημάτων (expert systems) γενικά και των συστημάτων που βασίζονται στην ασαφή λογική (fuzzy logic) ειδικότερα, στην...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα, 1999
Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη ελληνική μονογραφία που ασχολείται με τα συνταγματικά προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της γενετικής και...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα