Π. Δόνος/Φ. Βασιλόγιαννης/Τ. Βιδάλης..., Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 2004


Π. Δόνος/Φ. Βασιλόγιαννης/Τ. Βιδάλης..., Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 2004

Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας φέρνει στο προσκήνιο διαρκώς νέα προβλήματα, που μας αναγκάζουν να ξανασκεφθούμε τις αντιλήψεις με τις οποίες προσεγγίζαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας προσδίδουν νέο περιεχόμενο στη βιοηθική, ενώ η προστασία των προσωπικών δεδομένων προσδιορίζει τους όρους, με τους οποίους κάθε σύγχρονος άνθρωπος απολαμβάνει την ιδιωτικότητα και την ελευθερία του.

Οι θεματικές αυτές συζητήθηκαν στην Α΄ Επιστημονική Συνάντηση του «Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης» που έγινε τον Ιανουάριο του 2002 στη Θήβα. Στον τόμο περιλαμβάνονται τόσο οι εισηγήσεις όσο και τα σχόλια που παρουσιάσθηκαν και που έδωσαν λαβή για μια εξαιρετικά ζωντανή και γόνιμη συζήτηση. Το ενδιαφέρον της Συνάντησης επικεντρώθηκε εύλογα στο μεγαλύτερο ίσως διακύβευμα του σύγχρονου συνταγματικού δικαίου: τα αμοιβαία όρια ρύθμισης και αυτοκαθορισμού του ανθρώπου.

Μοριακή γενετική, βιοτεχνολογία και δικαιώματα του ανθρώπου, τεχνολογική διακινδύνευση και προστασία προσωπικών δεδομένων, το internet και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας έκφρασης, το δικαίωμα στη χρήση της γλώσσας που επιλέγει κάθε άνθρωπος, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, η συνταγματική κατοχύρωση της γενετικής ταυτότητας, η κλωνοποίηση, η ηθική ως περιορισμός της βιοϊατρικής είναι τα θέματα που εξετάσθηκαν στη Συνάντηση.

Πρόκειται για θέματα που προδιαγράφουν τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει σήμερα η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου.

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος, Ν. Αλιβιζάτος

Χαρ. Σαββάκης, Μοριακή γενετική, βιοτεχνολογία και τα διλήμματα για τα δικαιώματα του ανθρώπου

Π. Δόνος, Τεχνολογική διακινδύνευση και προστασία προσωπικών δεδομένων

Ηλ. Καστανά, Το ίντερνετ και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας της έκφρασης: σε αναζήτηση έξυπνων ρυθμίσεων

Δ. Χριστόπουλος - Κ. Τσιτσελίκης, Πολιτισμικές αξιώσεις και νέες τεχνολογίες στην Ευρώπη: δικαίωμα στη γλώσσα ή πρόσβαση στον αυτοαποκλεισμό;

Αν. Τάκης, «Ακατάλληλον δι’ ενηλίκους». Μια πατερναλιστική ερμηνεία του νέου άρθρου 5Α παρ. 1 του Συντάγματος

Β. Βουτσάκης, Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: υποκειμενικές και αντικειμενικές πτυχές

Ευ. Μάλλιος, Η συνταγματική κατοχύρωση της γενετικής ταυτότητας: αναγκαιότητα ή πλεονασμός;

Φ. Βασιλόγιαννης, Μια περίπτωση αξιοπρεπούς κλωνοποίησης

Τ. Βιδάλης, Η κλονισμένη αξιοπρέπεια του κλώνου

Γ. Κτιστάκις, Η «ηθική ως περιορισμός: η νομολογία του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Σειρά: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Μελέτη της σύνδεσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας με το δικονομικό δίκαιο