Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Μνημεία - Αρχαιότητες - Πολιτιστική Κληρονομιά


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 12
Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μουσεία και Δίκαιο, 2023
Συστηματική παρουσίαση κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία των μουσείων
Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021
Ανάδειξη όλων των νομικών, θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων με συστηματική-ερμηνευτική παρουσίαση των κυριότερων διατάξεων
Ε. Τροβά, Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 2018
Το βιβλίο προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα και την κριτική αποτίμηση της σταδιακής πορείας προς μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό. Αποτελεί τη βάση για τις συζητήσεις...
Δ. Παπαπετρόπουλος, Προστασία της αρχαιολογικής και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2η έκδ., 2017
Το παρόν αποτελεί πλήρη αναλυτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3028/2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
V. Bizannes/E. Comino/Δ. Βαφειάδης..., Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών, 2011
Σειρά: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #25
Εισηγήσεις ημερίδας που έλαβε χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα για το θέμα της προστασίας και επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών, ένα θέμα πολυδιάστατο, με σημαντικές...
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Νομικό καθεστώς μνημείων, 2009
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κυρίως, στους νομικούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον και για όλους εκείνους που, με ποικίλες ιδιότητες, ασχολούνται με τα...
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Ε. Βασιλακάκης/Δ. Παπαγεωργίου, Προστασία πολιτισμικών αγαθών, 2006
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #58
Ο 3028/2002 είναι ένας νέος νόμος που επιδιώκει να αμβλύνει την αντίθεση μεταξύ της ανάγκης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός και των ιδιωτικών συμφερόντων...
Δ. Βουδούρη, Κράτος και Μουσεία, 2003
Στο βιβλίο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο των μουσείων και ειδικότερα των αρχαιολογικών μουσείων στην Ελλάδα, στην ιστορική του διαδρομή, υπό το φως της διεθνούς εμπειρίας και...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα