Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Ε. Βασιλακάκης/Δ. Παπαγεωργίου, Προστασία πολιτισμικών αγαθών, 2006


Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Ε. Βασιλακάκης/Δ. Παπαγεωργίου, Προστασία πολιτισμικών αγαθών, 2006

Ο 3028/2002 είναι ένας νέος νόμος που επιδιώκει να αμβλύνει την αντίθεση μεταξύ της ανάγκης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αφενός και των ιδιωτικών συμφερόντων αφετέρου.

Αυτός ο νόμος εκπέμπει ένα διεθνές μήνυμα, ένα μήνυμα πλήρους σεβασμού και ενσωμάτωσης των κανόνων και των αρχών του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την μεταχείριση των πολιτιστικών αγαθών. Διότι, αναμφισβήτητα, η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ζήτημα που απαιτεί διεθνή συνεργασία και κινητοποίηση καθώς αφορά ολόκληρη την οικουμένη.

Την ανάγκη κατανόησης των διατάξεων του νόμου αυτού αλλά και των επιμέρους ζητημάτων ή και προβλημάτων που προκύπτουν τυχόν από την εφαρμογή του, όπως η κατοχή τρίτου επί αρχαίων κινητών μνημείων, η διεθνής προστασία των πολιτιστικών αγαθών, η ποινική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α., κλήθηκαν να αναπτύξουν σε εκδήλωση της Ε.Ν.Ο.Β.Ε. που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη την 16.12.2005 οι διακεκριμένοι νομικοί επιστήμονες Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Βαγγέλης Βασιλακάκης, καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο αντεισαγγελέας Εφετών Δημήτρης Παπαγεωργίου, των οποίων οι εισηγήσεις φιλοξενούνται στην έκδοση αυτή.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Προστασία πολιτισμικών αγαθών
© 2006
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-445-098-0
Σελίδες
57
Τιμή
€ 6,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Ιωάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Η κατοχή αρχαίων κινητών μνημείων και η προστασία της

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

II. Κατοχή τρίτου επί αρχαίων κινητών μνημείων που ανήκουν στο δημόσιο

Α. Έννοια και περιεχόμενο κατοχής

Β. Είδη κατοχής

Γ. Κτήση κατοχής

1. Κτήση από το πρόσωπο που δηλώνει το μνημείο (άρθρ. 23§1,2,5, 33§3, 73§3 ΑρχΝ)

2. Κτήση σε περίπτωση μεταβίβασης της κατοχής εν ζωή (άρθρ. 28§1 ΑρχΝ)

3. Κτήση σε περίπτωση μεταβίβασης της κατοχής αιτία θανάτου (άρθρ. 23§3, 28§2)

Δ. Προστασία κατοχής

1. Προστασία σε περίπτωση προσβολής που δεν ακολουθείται από παράνομη εξαγωγή (άρθρ. 30§1 εδ. α΄ ΑρχΝ)

2. Προστασία σε περίπτωση παράνομης εξαγωγής (άρθρ. 30§1 εδ. β΄ επ. ΑρχΝ)

Eυάγγελος Βασιλακάκης , Η διεθνής προστασία των πολιτιστικών αγαθών

I. Εισαγωγικά

II. Το πλαίσιο για τη διεθνή προστασία

Α. Η διάκριση μεταξύ πολιτιστικού και εδαφικού κριτηρίου

Β. Το πρόβλημα του εφαρμοστέου δικαίου

ΙΙΙ. Η Σύμβαση της UNESCO του 1970 σχετικά με τα ληπτέα μέτρα «δια την απαγόρευσιν και παρεμπόδισιν της παράνομου εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβιβάσεως της κυριότητος των πολιτιστικών αγαθών»

ΙV. Η Σύμβαση του Ινστιτούτου για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου(UNIDROIT) του 1995 για τα κλαπέντα ή παράνομως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά

Δημήτριος Παπαγεωργίου , Ποινική προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

I. Εισαγωγή - έννομο αγαθό

II. Προϊσχύσαν δίκαιο

III. Ποινικές διατάξεις του Ν. 3028/2002 (γενικά)

IV. Οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις

V. Οι δικονομικές ποινικές διατάξεις

VI. Ενδιαφέροντα θέματα από τη Νομολογία

VΙΙ. Συμπερασματικές σκέψεις


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021
Πρόθεση του παρόντος έργου είναι η ανάδειξη των νομικών, θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων, τα οποία συνέχονται ειδικότερα με το πλαίσιο ποινικής προστασίας της ελληνικής...
Ε. Τροβά, Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 2018
Το βιβλίο προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα και την κριτική αποτίμηση της σταδιακής πορείας προς μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό. Αποτελεί τη βάση για τις συζητήσεις...
Δ. Παπαπετρόπουλος, Προστασία της αρχαιολογικής και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2η έκδ., 2017
Το παρόν αποτελεί πλήρη αναλυτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3028/2002, για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
V. Bizannes/E. Comino/Δ. Βαφειάδης..., Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών, 2011
Σειρά: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #25
Εισηγήσεις ημερίδας που έλαβε χώρα στις 10 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα για το θέμα της προστασίας και επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών, ένα θέμα πολυδιάστατο, με σημαντικές...