Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Μνημεία - Αρχαιότητες - Πολιτιστική Κληρονομιά


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 11 από 11
Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Διεθνής διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 2002
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην ελληνική βιβλιογραφία με τέτοια πληρότητα τοθέμα της διεθνούς διακίνησης πολιτιστικών αγαθών που απασχολεί ιδιαίτερα έντονατη διεθνή...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα