Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Μνημεία - Αρχαιότητες - Πολιτιστική Κληρονομιά


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 12 από 12
Ε. Τροβά/Π. Σκουρής, Προστασία αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 2003
Στο βιβλίο αυτό ο νόμος σχολιάζεται σε σύγκριση με σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και η σχετική νομολογία του...
Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Διεθνής διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 2002
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην ελληνική βιβλιογραφία με τέτοια πληρότητα τοθέμα της διεθνούς διακίνησης πολιτιστικών αγαθών που απασχολεί ιδιαίτερα έντονατη διεθνή...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα