Ποινικές Επιστήμες / Ποινικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 101 έως 110 από 114
Ι. Μανωλεδάκης, Το έννομο αγαθό, 1998
Ο ακριβής προσδιορισμός της έννοιας του εννόμου αγαθού και η ορθή ερμηνεία τόσο των βασικών όρων του ποινικού δικαίου, όπως το άδικο και ο καταλογισμός, όσο και των διατάξεων...
Α. Παπαδαμάκης, Ποινικό δίκαιο και κράτος δικαίου, 1998
Συλλογή κειμένων για ζητήματα που συνδέονται με την αξιοπιστία του κράτους δικαίου, το ρόλο της δικαιοσύνης στη σχετική κοινωνία, την κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου και...
Κ. Καραγεώργος, Η ποινική εκτίμηση ιατροχειρουργικών επεμβάσεων, 1996
Η προσέγγιση, εκτίμηση και αξιολόγηση των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου αποτελεί ένα από τα πλέον δισεπίλυτα ζητήματα για τους ασχολούμενους...
Ι. Δούμπης/Δ. Γουργουράκης/Ι. Μανωλεδάκης..., Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 1995
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #25
(Ι. Δούμπης, Δ. Γουργουράκης, Ι. Μανωλεδάκης, Μ. Μαργαρίτης, Γ. Βελλής, Λ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευ. Κρουσταλάκης, Γ. Δημήτραινας, Αθ. Ζαχαριάδης, Στ. Δασκαλόπουλος, Στ. Γαβαλάς,...
Α. Παπαδαμάκης, Προσβολές κατά της διεθνούς κρατικής υπόστασης, 1995
Σειρά: Εκδόσεις Ποινικού Δικαίου, #5
Πρόκειται για μονογραφία με την οποία επιχειρείται όχι μόνο η ερμηνευτική ανάλυση των επιμέρους διατάξεων αλλά και η θεωρητική ανασύνθεση της φυσιογνωμίας του Β' Κεφαλαίου...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα