Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 251 έως 258 από 258
Α. Στεργίου, Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, 1994
Σειρά: Δημοσιεύματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, #7
Παρουσιάζεται με επιτυχία ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους και με βάση το άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος με ταυτόχρονη προσπάθεια...
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 1993
Το είδος των προβληματισμών, που περιλαμβάνονται στη μελέτη, αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις - αποκρατικοποιήσεις, σε συνδυασμό και με την έλλειψη ανάλογου πονήματος, την...
Β. Σκουρής, Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, 2η έκδ., 1991
Σειρά: Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, #1
Ερμηνεία των βασικών εννοιών του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου. Παράθεση νομολογίας του Συμβουλίου Επικρατείας.
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα