Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα, 1994


Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα, 1994

Στο νέο αυτό και επίκαιρο σύγγραμμα:

Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ

 • εφαρμογή ανορθόδοξης 'σταθεροποιητικής' πολιτικής
 • άνοδος της σχέσης παραοικονομικών προς επίσημα εισοδήματα
 • αδυναμία ταυτόχρονης αντιμετώπισης δημοσίου χρέους και πληθωρισμού
 • διατήρηση σταθερής ισοτιμίας της δραχμής, εξαιτίας αδιαφορίας γι' αυτήν, στις ξένες αγορές
 • επιδείνωση ελληνικού προς ευρωπαϊκό πληθωρισμό, σε πείσμα της αντιπληθωριστικής πολιτικής
 • εφαρμογή μακροοικονομικής πολιτικής με αποτελέσματα διαμετρικά αντίθετα των επιδιωκομένων
 • ύπαρξη κινδύνων μόνον αναφορικά με το εξωτερικό σκέλος του δημοσίου χρέους

II. AΠΟΜΥΘΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

 • ο δήθεν 'μεγάλος' δημόσιος τομέας
 • η δήθεν ευθύνη του πληθωρισμού για τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
 • η δήθεν ανάγκη περιορισμού της ιδιωτικής κατανάλωσης προκειμένου να περιορισθούν τα ελλείμματα

III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

 • η αύξηση του δημόσιου χρέους, κατά 27 φορές, και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του, κατά 66 (1980-1992)
 • ότι μας ανήκει μόνον το μισό περίπου του επισήμου ΑΕΠ μας, διότι το υπόλοιπο το οφείλουμε στο εξωτερικό
 • ότι το σύνολο των αμέσων φόρων εκπροσωπεί ποσό κατώτερο του μισού που καταβάλλεται για τόκους δανείων
 • ότι τα ομόλογα του δημοσίου το 1992 απορρόφησαν το 70% περίπου του επίσημου ΑΕΠ μας
 • ότι στοιχειωδώς ορθολογικό φορολογικό σύστημα θα όφειλε να περιορίζει τη συμμετοχή των μισθωτών στο συνολικό βάρος των άμεσων φόρων στο 30% και ταυτόχρονα να το αυξάνει κατά τουλάχιστον 50%
 • ότι η απόδοση των ομολόγων του δημοσίου είναι τρεις περίπου φορές ανώτερη των καθαρών περιθωρίων επιχειρηματικού κέρδους

IV. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

 • η αδυναμία σύγκλισης με την Ε.Ε. και αντιμετώπισης δημοσίου χρέους και ελλειμμάτων, με την παρούσα μακρο-οικονομική πολιτική
 • η παραίτηση από ευκαιρίες που προσφέρουν οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας
 • η δυνατότητα μείωσης του δημοσίου ελλείμματος και του χρέους στα απαιτούμενα από το Μάαστριχτ επίπεδα με τη σύλληψη διαφευγόντων φόρων και παραοικονομικών εισοδημάτων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα
Αδιέξοδα και Λύσεις
© 1994
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-144-4
Σελίδες
265
Εξαντλημένο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Λάππα, Οι περιορισμοί των αποκρατικοποιήσεων μέσα από τη νομολογία του εθνικού δικαστή και του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021
Συνολική θεώρηση των περιορισμών των αποκρατικοποιήσεων με βάση τις συνταγματικές διατάξεις και το ενωσιακό δίκαιο
Α. Γέροντας, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2011
Το δημόσιο οικονομικό δίκαιο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα παρατηρείται αφενός μια δυναμική...
Ν. Μπάρμπας/Κ. Φινοκαλιώτης, Δημόσια Οικονομικά, 3η έκδ., 2011
Η περίοδος που ακολούθησε την δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος (Ιούλιος 2008) αποτέλεσε κομβικό σημείο στην δημοσιονομική ιστορία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της...
Ε. Σπηλιωτόπουλος, Η δημοσία επιχείρησις, 2η έκδ., 2010
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #4
Κατά την 10ετία 1950 έως 1960 η επιχειρηματική δραστηριότητα του Κράτους ήταν ο κύριος μοχλός για την ανασυγκρότηση και στη συνέχεια ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μετά την...
Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα, 2007
Οι νέοι συνταγµατικοί ορισµοί εξειδικεύθηκαν στο ν. 3023/2002 «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος-Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των...