Γ. Σολδάτος, Σύγχρονα υποδείγματα οικονομικής μεγεθύνσεως, τόμ. 2, 1995


Γ. Σολδάτος, Σύγχρονα υποδείγματα οικονομικής μεγεθύνσεως, τόμ. 2, 1995 Ο τόμος ''Σύγχρονα υποδείγματα οικονομικής μεγεθύνσεως'', που επιμελήθηκε ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεράσιμος Θ. Σολδάτος σε συνέχεια του βιβλίου του ''Παραδοσιακά υποδείγματα οικονομικής μεγεθύνσεως'', παρουσιάζει μεταφράσεις τεσσάρων πρωτοποριακών μελετών επί της θεωρίας της ενδογενούς οικονομικής μεγεθύνσεως.

Η εν λόγω θεωρία αποτελεί προσπάθεια κατανόησης του φαινομένου της οικονομικής μεγεθύνσεως, αλλά και αναπτύξεως, ως διαδικασία, της οποίας η έκβαση καθορίζεται ενδογενώς εκ των αποφάσεων που λαμβάνουν οι οικονομικές μονάδες. Παρά το γεγονός ότι τα υποδείγματα που ασχολούνται με αυτό το θέμα είναι σύγχρονα σε σχέση με την παραδοσιακή άποψη περί εξωγενούς ρυθμού μεγεθύνσεως, η ενσωμάτωσή τους στη διδασκόμενη ύλη προπτυχιακά και μεταπτυχιακά έγινε αμέσως λόγω της μεγάλης επιστημονικής σημασίας τους. Αυτό όμως μόνο στο εξωτερικό, διότι στη χώρα μας δεν υπάρχει ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για την ενδογενή μεγέθυνση. Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Σύγχρονα υποδείγματα οικονομικής μεγεθύνσεως
Ενδογενής Μεγέθυνση King, Plosser, Rebelo, Lucas, Romer, Stern
© 1995
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-301-183-5
Σελίδες
184
Τιμή
€ 11,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Κεφάλαιο 1: Παραγωγή,Μεγέθυνση και Οικονομικοί Κύκλοι (King - Plosser - Rebelo, 1988 και 1989)

1. Εισαγωγή

1.1. Η Βασική Νεοκλασσική Προσέγγιση

1.2. Περιγραφή της Ισορροπίας

1.3. Αντιδράσεις στις Διαταραχές της Παραγωγικότητος

2. Το Δυναμικό Βασικό Νεοκλασσικό Υπόδειγμα

2.1. Μαθηματική Διατύπωση του Υποδείγματος

2.2. Πλήρης Προβλεψιμότητα της Κεφαλαιουχικής Συσσωρεύσεως

3. Ενδογενής Οικονομική Μεγέθυνση

3.1. Ενδογενής Μεγέθυνση και Οικονομικές Διακυμάνσεις

3.2. Μη 'Αριστη Ισορροπία

4. Ετερογενείς Οικονομικές Μονάδες

4.1. 'Αριστη Διαχρονικώς Ισόρροπη Μεγέθυνση υπό Ετερογένεια

4.2. Γραμμική Προσέγγιση

4.3. Ποσοτικές Θεωρήσεις

Κεφάλαιο 2: Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Μεγέθυνση (Lucas, 1988)

1. Μία Εναλλακτική Διατύπωση του Βασικού Υποδείγματος

1.1. Αριστοποίηση κατά PARETO

1.2. Η Πορεία Ισόρροπης Μεγεθύνσεως

1.3. 'Αλλες Θεωρήσεις

2. Ο Ρόλος του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου

2.1. 'Εννοιες και Ορισμοί

2.2. Μία Τροποποίηση του Βασικού Υποδείγματος

2.3. Η 'Αριστη Πορεία και η Πορεία Ισορροπίας

2.4. Κοινά Χαρακτηριστικά Αρίστης Πορείας και Πορείας Ισορροπίας

2.5. Ο Γεωμετρικός Τόπος των Ζευγών Κεφαλαίου

3. Εκμάθηση στην Πράξη και Συγκριτικό Πλεονέκτημα

3.1. Μία 'Αλλη Τροποποίηση του Βασικού Υποδείγματος

3.2. Η Περίπτωση της Κλειστής Οικονομίας (Αυτάρκεια)

3.3. Η Περίπτωση της Ανοικτής Οικονομίας (Διεθνές Εμπόριο)

3.4. Ο Ρόλος 'Αλλων Παραγόντων

4. Το Ζήτημα της Οικονομικής Αναπτύξεως

4.1. Οι Συνέπειες του Υποδείγματος με το Ανθρώπινο Κεφάλαιο

4.2. Οι Συνέπειες του Υποδείγματος με την Εκμάθηση στην Πράξη

Κεφάλαιο 3: Αύξουσες Αποδόσεις και Μακροχρόνια Μεγέθυνση (Romer, 1986)

1. Μία Εναλλακτική του Νεοκλασσικού Υποδείγματος Προσέγγιση

2. 'Ενα Απλό Υπόδειγμα Δύο Περιόδων

2.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

2.2. Οι Υποθέσεις του Υποδείγματος

2.3. Η Ανταγωνιστική Ισορροπία

2.4. Συζήτηση της Ισορροπίας

3. Μεγέθυνση Απείρου Χρονικού Ορίζοντος

3.1. Περιγραφή του Υποδείγματος

3.2. 'Υπαρξη και Χαρακτηρισμός της Κοινωνικώς Αρίστης Καταστάσεως

3.3. 'Υπαρξη και Χαρακτηρισμός της Ανταγωνιστικής Ισορροπίας

3.4. Ανάλυση Ευημερίας υπό Ανταγωνιστική Ισορροπία

4. Παραδείγματα

4.1. Παράδειγμα

4.2. Παράδειγμα

4.3. Παράδειγμα

5. Συμπέρασμα

Κεφάλαιο 4: Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Μεγεθύνσεως(Stern, 1991)

1. Η Τοποθέτηση του Προβλήματος

2. Η Θεωρία της Οικονομικής Μεγεθύνσεως

2.1. Η Παραδοσιακή Θεωρία

2.2. Η Σύγχρονη Θεωρία

2.3. Οι Παραλείψεις της Θεωρίας

3. Οι Εμπειρικές Μαρτυρίες Περί της Μεγεθύνσεως

4. Το Μέλλον

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Λάππα, Οι περιορισμοί των αποκρατικοποιήσεων μέσα από τη νομολογία του εθνικού δικαστή και του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021
Συνολική θεώρηση των περιορισμών των αποκρατικοποιήσεων με βάση τις συνταγματικές διατάξεις και το ενωσιακό δίκαιο
Α. Γέροντας, Δημόσιο οικονομικό δίκαιο, 2η έκδ., 2011
Το δημόσιο οικονομικό δίκαιο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αυτό διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση. Ειδικότερα παρατηρείται αφενός μια δυναμική...
Ν. Μπάρμπας/Κ. Φινοκαλιώτης, Δημόσια Οικονομικά, 3η έκδ., 2011
Η περίοδος που ακολούθησε την δεύτερη έκδοση του παρόντος συγγράμματος (Ιούλιος 2008) αποτέλεσε κομβικό σημείο στην δημοσιονομική ιστορία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της...
Ε. Σπηλιωτόπουλος, Η δημοσία επιχείρησις, 2η έκδ., 2010
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #4
Κατά την 10ετία 1950 έως 1960 η επιχειρηματική δραστηριότητα του Κράτους ήταν ο κύριος μοχλός για την ανασυγκρότηση και στη συνέχεια ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας μετά την...
Θ. Ξηρός, Τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα, 2007
Οι νέοι συνταγµατικοί ορισµοί εξειδικεύθηκαν στο ν. 3023/2002 «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος-Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των...