Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 241 έως 250 από 260
Ι. Κοϊμτζόγλου, Μορφές της απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης των διοικητικών συμβάσεων, 1997
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #5
Λύσεις προσαρμοσμένες στην ελληνική νομική πραγματικότητα, ικανές να βοηθήσουν όλους όσους ασχολούνται σε επίπεδο θεωρίας ή πράξης με τα ζητήματα των διοικητικών συμβάσεων.
Β. Σκουρής, Διοικητικές συμβάσεις και δημόσια έργα, 2η έκδ., 1997
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #1
Στις μέρες μας, όπου οι διαφορές από διοικητικές συμβάσεις και ειδικότερα από δημόσια έργα άγονται καθημερινά ενώπιον των Δικαστηρίων, το έργο αυτό του Καθηγητού του...
Α. Στεργίου, Ο κοινοτικός δικαστής και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, 1997
Σειρά: Δημοσιεύματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, #13
Ο Κανονισμός ΕΟΚ 1408/71, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (και τελευταία το 1992), συνδέει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η άσκηση του...
Ε. Μουαμελετζή, Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, 1996
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #4
Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αυτό διαμορφώνεται, όχι μόνο βάσει των ελληνικών ρυθμίσεων, αλλά και μέσα από τις εξελίξεις του...
Α. Στεργίου, Οικογενειακά επιδόματα, 1996
Λεπτομερής εξέταση της επιδοματικής προστασίας της οικογένειας. Επιδόματα του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών, Επιδόματα των πολυμελών οικογενειών...
Κ. Καρφάκης, Συναλλαγματικές ισοτιμίες και διεθνή μακροοικονομικά, 1995
Ο σκοπός του συγγραφέα στο παρόν σύγγραμμα είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή των Οικονομικών Επιστημών αλλά και στο μελετητή των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων τις...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δημόσιες συμβάσεις και κοινοτικό δίκαιο, 1995
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #2
Η λεπτομερής και αναλυτική παρουσίαση του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα των συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών με εκτενή αναφορά στις διαδικασίες...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η διοικητική διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 1995
Βασικές αρχές και έννοιες για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νομοθετικά κείμενα, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και κοινοτικές οδηγίες.
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ανεργία: Ένα ψευδοπρόβλημα, 1995
Με τον εικονοκλαστικό αυτό τίτλο, που αναφέρεται στο υπ' αριθμόν πρόβλημα της Ε.Ε. αλλά ήδη και της Ελλάδας, κυκλοφόρησε η νέα μελέτη της καθηγήτριας Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη....
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Κατανομή, Ανακατανομή, Ανισοκατανομή, τόμ. 1, 1995
Στο νέο αυτό βιβλίο της, του οποίου ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος, από τις Εκδόσεις Σάκ-κουλα, η Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη πραγματεύεται το εξαιρετικά επίκαιρο πρόβλημα της...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα