Αστικό Δίκαιο / Εμπράγματο Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 22 από 22
Χ. Απαλαγάκη, Προσημείωση υποθήκης, 2005
Το νέο βιβλίο της αναπληρώτριας καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ, Χαρούλας Απαλαγάκη συστηματοποιεί και επιλύει τα κρίσιμα πρακτικά ζητήματα της προσημειώσεως...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα