Συνταγματικό Δίκαιο & Θεμελιώδη Δικαιώματα


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 201 έως 210 από 226
Χ. Ανθόπουλος, Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 2001
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των «νέων» δικαιωμάτων, κάτω από το φως της τρέχουσας αναθεώρησης του Συντάγματος και περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες....
Ι. Καμτσίδου, Η επιφύλαξη υπερ του νόμου, 2001
Σειρά: Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας, #10
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο τη ρήτρα της επιφύλαξης υπέρ του νόμου ως κύριας δικλείδας του συστήματος των συνταγματικών ελευθεριών, δηλαδή την αναζήτηση του νοήματος που...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Τεχνολογία και Κοινοβούλιο, 2001
Το βιβλίο αυτό ασχολείται με το θεσμικό ρόλο και τη λειτουργία των γραφείων και των επιτροπών αποτίμησης τεχνολογίας στα πλαίσια των Κοινοβουλίων. Ειδικότερα η μελέτη...
Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές και ο Συνήγορος του Πολίτη, 2η έκδ., 2000
Ερμηνεία των διατάξεων του άρ. 10 του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος, του ΝΔ 796/1971 "Περί ασκήσεως του κατά το άρθρ. 20 (=10 Συντ. 1975) του Συντάγματος δικαιώματος του...
Κ. Χρυσόγονος/Ι. Κονιδάρης/Κ. Κυριαζόπουλος..., Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, 2000
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #38
Το πολυσύνθετο φαινόμενο, όπου γεωπολιτικά συμφέροντα, παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφετηρία και τη θρησκευτική διαφοροποίηση,...
S. Manolkidis, Granting Benefits through Constitutional Adjudication, 1999
This book addresses the legal question of the so-called expansionist decisions (sentence additive) in the field of remuneration (predominately in the spheres of public sector...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα, 1999
Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη ελληνική μονογραφία που ασχολείται με τα συνταγματικά προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο της γενετικής και...
Κ. Κυριαζόπουλος, Περιορισμοί στην ελευθερία διδασκαλίας των μειονοτικών θρησκευμάτων, 1999
Σειρά: Δίκαιο και Θεσμοί, #3
Στη Χώρα μας οι διαμορφωμένες στην πράξη σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην ισότιμη απόλαυση της θρησκευτικής ελευθερίας από όλους και στην ισότητα του...
Α. Ρομπόκου-Καραγιάννη, Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, 1998
Πρωτότυπη μελέτη που εξετάζει το θεσμό της αναπομπής νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η έννοια της αναπομπής σε σχέση με την έννοια της κύρωσης. Η προέλευση...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα