Συνταγματικό Δίκαιο & Θεμελιώδη Δικαιώματα


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 191 έως 200 από 227
Α. Κοκκίδου, Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2004
Tο βιβλίο της Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κ. Αλεξάνδρας Κοκκίδου, πρόκειται για μελέτη ιδιαίτερα χρήσιμη για τον μελετητή του Δημοσίου Δικαίου, με...
Α. Μανιτάκης, Ελληνικό Συνταγματικό δίκαιο, τόμ. 1, 2004
Σειρά: Juris Prudentia, #
Ακολουθώντας την παράδοση που δημιούργησαν οι Αλέξανδρος Σβώλος και Αριστόβουλος Μάνεσης, ο καθηγητής Μανιτάκης αναλύει με τρόπο συστηματικό, ολοκληρωμένο και επίκαιρο, τις...
Π. Στάγκος, Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη, 2004
Το βιβλίο αυτό του καθηγητή της Νομικής Σχολής της Θεσσαλονίκης Πέτρου Στάγκου είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης ερευνητικής και επαγγελματικής ενασχόλησης του συγγραφέα με την...
Ι. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων, 2003
Είναι το πρώτο βιβλίο, το οποίο στο πλαίσιο του διαλόγου στον τομέα του δικαίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζει και αναλύει το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης...
Ι. Κική, Κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας, 2003
Ενδεικτικά, στον πρόλογο του βιβλίου επισημαίνονται τα εξής: «Η τάση αυτόνομης ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων αντανακλά και στους κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας και...
Δ. Τσάτσος/Ι. Κουκιάδης/Ε. Βενιζέλος..., Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, 2003
Εξαιρετικά επίκαιρη μετά την αποτυχία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και τα ζητήματα που ανέκυψαν για το Ευρωσύνταγμα, η έκδοση του συλλογικού τόμου «Η προοπτική ενός...
Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...
Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002
Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως ο χρόνος εργασίας και η επαναρύθμισή του,τα κοινωνικά δικαιώματα και πώς συνδέονται με την ιδιότητα των ευρωπαίων γυναικώνως πολιτών - τη...
Human rights and democracy for the 21st century, 2001
Σειρά: Θησαυρός Ακροάσεων, #29
Συλλογή από 11 διαλέξεις και 8 εργασίες του προγράμματος διδασκαλίας του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Το βιβλίο καλύπτει το θέμα των ανθρωπίνων...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα