Συνταγματικό Δίκαιο & Θεμελιώδη Δικαιώματα


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 191 έως 200 από 220
Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...
Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002
Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως ο χρόνος εργασίας και η επαναρύθμισή του,τα κοινωνικά δικαιώματα και πώς συνδέονται με την ιδιότητα των ευρωπαίων γυναικώνως πολιτών - τη...
Human rights and democracy for the 21st century, 2001
Σειρά: Θησαυρός Ακροάσεων, #29
Συλλογή από 11 διαλέξεις και 8 εργασίες του προγράμματος διδασκαλίας του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Το βιβλίο καλύπτει το θέμα των ανθρωπίνων...
Γ. Αναστασιάδης, Πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας (1821-1941), 2001
Σ’ αυτό το νέο του βιβλίο ο Γιώργος Αναστασιάδης, καθηγητής της Πολιτικής Ιστορίας στο τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καταξιωμένος συγγραφέας,...
Χ. Ανθόπουλος, Νέες διαστάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 2001
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των «νέων» δικαιωμάτων, κάτω από το φως της τρέχουσας αναθεώρησης του Συντάγματος και περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες....
Ι. Καμτσίδου, Η επιφύλαξη υπερ του νόμου, 2001
Σειρά: Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας, #10
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο τη ρήτρα της επιφύλαξης υπέρ του νόμου ως κύριας δικλείδας του συστήματος των συνταγματικών ελευθεριών, δηλαδή την αναζήτηση του νοήματος που...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Τεχνολογία και Κοινοβούλιο, 2001
Το βιβλίο αυτό ασχολείται με το θεσμικό ρόλο και τη λειτουργία των γραφείων και των επιτροπών αποτίμησης τεχνολογίας στα πλαίσια των Κοινοβουλίων. Ειδικότερα η μελέτη...
Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές και ο Συνήγορος του Πολίτη, 2η έκδ., 2000
Ερμηνεία των διατάξεων του άρ. 10 του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος, του ΝΔ 796/1971 "Περί ασκήσεως του κατά το άρθρ. 20 (=10 Συντ. 1975) του Συντάγματος δικαιώματος του...
Κ. Χρυσόγονος/Ι. Κονιδάρης/Κ. Κυριαζόπουλος..., Θρησκευτική ελευθερία και επικρατούσα θρησκεία, 2000
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #38
Το πολυσύνθετο φαινόμενο, όπου γεωπολιτικά συμφέροντα, παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφετηρία και τη θρησκευτική διαφοροποίηση,...
S. Manolkidis, Granting Benefits through Constitutional Adjudication, 1999
This book addresses the legal question of the so-called expansionist decisions (sentence additive) in the field of remuneration (predominately in the spheres of public sector...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα