Συνταγματικό Δίκαιο & Θεμελιώδη Δικαιώματα


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 211 έως 220 από 227
Α. Ρομπόκου-Καραγιάννη, Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, 1998
Πρωτότυπη μελέτη που εξετάζει το θεσμό της αναπομπής νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η έννοια της αναπομπής σε σχέση με την έννοια της κύρωσης. Η προέλευση...
Π. Μαντζούφας, Η ακαδημαϊκή ελευθερία, 1997
Σειρά: Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας, #9
Η οριοθέτηση του περιεχομένου της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ειδικότερα η ανάδειξη της οργανωτικής - διαδικαστικής της διάστασης. Μια εις βάθος θεωρητική ανάλυση και απάντηση...
Δ. Ζακαλκάς, Το αίτημα για εσωκομματική δημοκρατία, 1996
Σειρά: Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας, #7
Το βιβλίο αυτό του Δ. Μ. Ζακαλκά πραγματεύεται την κανονιστική δεσμευτικότητα της συνταγματικής ρύθμισης του άρθρου 29 του Συντάγματος για την οργάνωση των κομμάτων που...
Κ. Ιωάννου/Β. Σκουρής, Η ελευθερία της διαφήμισης, 1996
Η συνταγματική προστασία της διαφήμισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι περιορισμοί στη διαφήμιση υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η...
Ι. Μακρής, Νομολογία ραδιο-τηλεόρασης, 1996
Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας εικοσαετίας ουσιαστικής απασχόλησης των δικαστηρίων τόσο της Ελλάδος όσο και της Ευρώπης με το αντικείμενο της ραδιοτηλεόρασης, εκδίδεται η εν...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Βιοϊατρικές εξελίξεις & συνταγματικό δίκαιο, 1994
Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη και μοναδική ελληνική μονογραφία που ασχολείται με τα συνταγματικά προβλήματα, τα οποία αναδύονται ως συνέπεια των εξελίξεων των ιατρικών...
Α. Μανιτάκης, Κράτος δικαίου & δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, τόμ. 1, 1994
«Tις δύο τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σε ανατολή και δύση μια αναβίωση της ιδέας του κράτους δικαίου. ´Αλλοτε με αφορμή την εξάπλωση του ελέγχου της συνταγματικότητας...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα