Εμπορικό Δίκαιο / Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 74
Ν. Ρόκας/Ι. Βενιέρης/Ε. Κινινή..., Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020, 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του νέου νόμου για τα εμπορικά σήματα με πλήρη ανάλυση από τους πλέον ειδικούς
Κ. Δημαρέλλης, Η άρση της αυτοτέλειας ιδίως στο εργατικό δίκαιο, 2021
Αναλυτική παρουσίαση της άρσης της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων στο πλαίσιο λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων
Σ. Μούζουλας, Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου, τόμ. 1, 2021
Η πρώτη διεξοδική ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση
Π. Παναγιώτου, Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων, 2021
Όλα τα νομοθετικά και ερμηνευτικά ζητήματα του Ν. 4601/2019 για τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη διάσπαση επιχείρησης
Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Ζ. Βουρουτζής, Το δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών, 3η έκδ., 2020
Στην πλήρως επικαιροποιημένη τρίτη έκδοση του Δικαίου των Αγροτικών Συνεταιρισμών, εκτός από την κατ’ άρθρο ανάλυση του Ν. 4673/2020, πραγματώνεται η άμεση σύνδεση των...
Λ. Γρηγοριάδης, Το Δίκαιο των Εταιρικών Mετασχηματισμών, 2020
Το έργο αυτό έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των εταιρικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσεων, διασπάσεων και μετατροπών) από την οπτική του εταιρικού δικαίου μετά τον ν. 4601/2019....
Α. Δεσποτίδου, Έξοδος εταίρου από ΙΚΕ, 2020
Το ανά χείρας έργο πραγματεύεται το δικαίωμα εξόδου από την ΙΚΕ και επικεντρώνεται στην έξοδο του εταίρου για σπουδαίο λόγο, με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από...
Α. Καραγκουνίδης, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, τόμ. 1, 2020
Ο ανά χείρας τόμος δεν ακολουθεί την καθιερωμένη δομή ενός γενικού έργου για το δίκαιο των εμπορικών εταιριών. Μέλημά του είναι να παραθέσει τις θεμελιακές έννοιες της...
Δ. Κασσαβέτης, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 2020
Η ψήφιση του νόμου 4673/2020 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, κατέστησε αναγκαία την έκδοση του βιβλίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Η μελέτη και η έρευνα των...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα