Διοικητικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 431 έως 440 από 444
Γ. Σολδάτος, Σύγχρονα υποδείγματα οικονομικής μεγεθύνσεως, τόμ. 2, 1995
Ο τόμος ''Σύγχρονα υποδείγματα οικονομικής μεγεθύνσεως'', που επιμελήθηκε ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεράσιμος Θ. Σολδάτος σε συνέχεια του βιβλίου του...
Ι. Συμεωνίδης, Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, 1995
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #3
Η ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων με τον ν. 1406/1983, προκάλεσε καθυστερημένα και κατά τρόπο σωρευτικό δυσεπίλυτα δικαιοδοτικά ζητήματα, η έρευνα των...
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα, 1994
Στο νέο αυτό και επίκαιρο σύγγραμμα: Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ εφαρμογή ανορθόδοξης 'σταθεροποιητικής' πολιτικής άνοδος της σχέσης παραοικονομικών προς επίσημα εισοδήματα αδυναμία...
Α. Στεργίου, Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, 1994
Σειρά: Δημοσιεύματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, #7
Παρουσιάζεται με επιτυχία ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους και με βάση το άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος με ταυτόχρονη προσπάθεια...
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 1993
Το είδος των προβληματισμών, που περιλαμβάνονται στη μελέτη, αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις - αποκρατικοποιήσεις, σε συνδυασμό και με την έλλειψη ανάλογου πονήματος, την...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα