Διοικητικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 421 έως 430 από 446
Ε. Μουαμελετζή, Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, 1996
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #4
Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αυτό διαμορφώνεται, όχι μόνο βάσει των ελληνικών ρυθμίσεων, αλλά και μέσα από τις εξελίξεις του...
Ν. Μπάρμπας, Τα δημόσια δάνεια του Κράτους, 1996
Ο θεσμός των δημοσίων δανείων υπό το πρίσμα και τις επιρροές της δημοσιονομικής επιστήμης και της νομολογίας των δικαστηρίων της Γαλλίας.
Β. Σκουρής, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 1996
Μία χρήσιμη και σε βάθος ερμηνεία των θεμάτων που ρυθμίζει το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο. Ειδικότερα αναλύονται: Το συνταγματικό πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης. Η...
Α. Στεργίου, Οικογενειακά επιδόματα, 1996
Λεπτομερής εξέταση της επιδοματικής προστασίας της οικογένειας. Επιδόματα του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών, Επιδόματα των πολυμελών οικογενειών...
Κ. Καρφάκης, Συναλλαγματικές ισοτιμίες και διεθνή μακροοικονομικά, 1995
Ο σκοπός του συγγραφέα στο παρόν σύγγραμμα είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή των Οικονομικών Επιστημών αλλά και στο μελετητή των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων τις...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δημόσιες συμβάσεις και κοινοτικό δίκαιο, 1995
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #2
Η λεπτομερής και αναλυτική παρουσίαση του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα των συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών με εκτενή αναφορά στις διαδικασίες...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Η διοικητική διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 1995
Βασικές αρχές και έννοιες για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νομοθετικά κείμενα, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και κοινοτικές οδηγίες.
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα