Ι. Μακρής, Αγροτική νομοθεσία, 2001


Ι. Μακρής, Αγροτική νομοθεσία, 2001

Το παρόν βιβλίο στοχεύει στην κάλυψη ενός κενού της σύγχρονης νομικής βιβλιογραφίας. Υπό τον γενικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» καλύπτεται όλο το ευρύ φάσμα της εποικιστικής και αγροτικής νομοθεσίας, των έργων εγγείων βελτιώσεων, των προσφυγικών εκτάσεων, της αποκατάστασης ακτημόνων, του Αγροτικού και Αστικού κτηματολογίου και συναφών θεμάτων.

Παράλληλα, περιέχει πλήρη νομολογιακή έρευνα όλων των δικαστηρίων καθώς και πλούσια και εύχρηστα ευρετήρια.

Μ' αυτόν τον τρόπο παρέχει στον νομικό ή άλλο ερευνητή, αλλά και σε Συμβολαιογράφους, Υποθηκοφύλακες, Τοπογράφους ή μέλη αγροτικών συνεταιρισμών γνώσεις εξειδικευμένες και θεμελιωμένες σε δικαστικές αποφάσεις, γεγονός που επιταχύνει την δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη λόγω εύρους του αντικειμένου έρευνα.

Συνεπώς απευθύνεται όχι μόνο στους νομικούς ή δικηγόρους, αλλά και σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τα ζητήματα που άπτονται των περιουσιακών διαφορών της αγροτικής ιδιοκτησίας και των παρακολουθημάτων της.

Εξαντλημένη έκδοση

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αγροτική νομοθεσία
Αγροτικός κώδικας πλήρως ενημερωμένος, λοιπή αγροτική νομοθεσία, νομολογία όλων των διακστηρίων, αναλυτικά λημματικά ευρετήρια, χρονολογικά ερυετήρια νομολογίας
© 2001
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-571-7
Σελίδες
XXVI + 1262
Τιμή
€ 100,00
Εξαντλημένο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Υπαλληλικός κώδικας, 6η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #9
Με τον Νόμο 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία»...
Β. Ανδρονόπουλος/Μ. Ανδρονοπούλου, Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία και νομολογία του Υπαλληλικού Κώδικα και όλων των συναφών νομοθετημάτων