Διοικητικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 441 έως 446 από 446
Μ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 1993
Το είδος των προβληματισμών, που περιλαμβάνονται στη μελέτη, αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις - αποκρατικοποιήσεις, σε συνδυασμό και με την έλλειψη ανάλογου πονήματος, την...
Β. Σκουρής, Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, 2η έκδ., 1991
Σειρά: Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, #1
Ερμηνεία των βασικών εννοιών του χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου. Παράθεση νομολογίας του Συμβουλίου Επικρατείας.
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα