Α. Δημητρόπουλος, Το Σύνταγμα της Ελλάδας και άλλα βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα, τόμ. 1, 2η έκδ., 2010


Α. Δημητρόπουλος, Το Σύνταγμα της Ελλάδας και άλλα βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα, τόμ. 1, 2η έκδ., 2010

Η Συνθήκη που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβώνας τέθηκε τελικά σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 20091. Στις βασικές αλλαγές ανήκουν:
– Ενιαία νομική προσωπικότητα της ΕΕ. Η ΕΕ απορροφά πλήρως την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
– Η Συνθήκη της Λισσαβώνας διατηρεί τις περισσότερες θεσμικές καινοτομίες που είχαν συμφωνηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, όπως δημιουργία θέσης Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ηγείται του Συμβουλίου Υπουργών, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος της κυλιόμενης προεδρίας, και έχει θητεία 2,5 χρόνων. Δημιουργείται επίσης ο θεσμός του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής (κατά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης).
– Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει με βάση το άρθρο 6 ΣυνθΕΕ το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες.

***

Η θέση σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησαν άμεσα αναγκαία –ήδη στις αρχές του 2010– την αυτοτελή παρουσίασή τους με τη μορφή δεύτερου τόμου. Το ίδιο όμως απαραίτητη κατέστη πλέον η επανέκδοση αλλά και η προσωρινή ανακατανομή της υπόλοιπης ύλης μέχρι την επανέκδοσή της σε έναν, ενιαίο τόμο. Έτσι, «Το Σύνταγμα της Ελλάδας και άλλα Βασικά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Κείμενα» κυκλοφορεί σε β΄, δίτομη έκδοση. Στον πρώτο τόμο περιλαμβάνεται το «Ελληνικό Σύνταγμα» με την προσθήκη τίτλων όχι μόνο στα άρθρα αλλά και στις παραγράφους των άρθρων, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Ακολουθούν ως «Μέρος Β΄» τα «Κείμενα Διεθνούς Δικαίου» μετακινούμενα προσωρινά –για τεχνικούς λόγους εξυπηρέτησης της παρούσας δίτομης έκδοσης– από τη συστηματικά ορθή τρίτη θέση. Στη συνέχεια, παρατίθενται ως «Μέρος Γ» τα «Κείμενα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης» και αναγκαία –καθόσον υφίσταται ήδη ο τόμος ΙΙ– προτάσσεται ο «Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο οποίος και διαθέτει πλέον πλήρη νομική δύναμη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Σύνταγμα της Ελλάδας και άλλα βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα
© 2010
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-588-1
Σελίδες
ΧΙ + 264
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

Α. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως ισχύει μετά το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Β. ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

2. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

3. Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

4. Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

5. Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

Γ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(τ. ΙΙ)

2. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

(τ. ΙΙ)

3. Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Παυλόπουλος, Νομικές Μελέτες, 2023
Μια σειρά νομικών άρθρων με στόχο τη σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης και της πορείας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος..., ΕΣΔΑ, 2021
Mια συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία της ΕΣΔΑ που καλύπτει ολόκληρο το ουσιαστικό και το δικονομικό της μέρος καθώς και τα Πρωτόκολλά της
Χ. Τσιλιώτης, Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), 2020
Σειρά: Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, #5
Το βιβλίο παρουσιάζει τις ιστορικές αιτίες και την διαδρομή του Brexit κυρίως από το ιστορικό δημοψήφισμα της 23 Ιουνίου 2016 μέχρι και την 1 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία της...
Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #28
Ενώ για πέντε δεκαετίες, τώρα, το ποσοστό των μεταναστών επί του συνόλου του πληθυσμού της γης μένει αμετάβλητο, περίπου στο 3%, το ποσοστό των μεταναστών που κατευθύνονται...