Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α.-Μ. Κώνστα, Φύλο και Συγκριτικό Δίκαιο, 2020
Καλάθι αγορών Λίστα επιθυμητών

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Φύλο και Συγκριτικό Δίκαιο
Ο νομικός πολιτισμός σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-204-5
Σελίδες
XVI + 284
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Α.-Μ. Κώνστα, Φύλο και Συγκριτικό Δίκαιο, 2020


Α.-Μ. Κώνστα, Φύλο και Συγκριτικό Δίκαιο, 2020

Το βιβλίο πραγματεύεται τις έμφυλες διαστάσεις της ισότητας στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ). Τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως στον δυτικό κόσμο, η νομική έννοια του φύλου έχει επαναπροσδιοριστεί, ώστε να εμπεριέχει και άλλες ομάδες που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω του αυτοπροσδιορισμού τους ή των προτιμήσεών τους που σχετίζονται με το φύλο. Έτσι, στο πλαίσιο της έννομης προστασίας σε σχέση με το φύλο δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον μόνο η ισότητα ανδρών και γυναικών, αλλά και η απαγόρευση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

Στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ, έχουν λάβει χώρα προς αυτήν την κατεύθυνση νέες δικαιικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες συνδέονται με τον διαφορετικό νομικό πολιτισμό στα υπό μελέτη νομικά συστήματα. Ειδικότερα, στο βιβλίο αναλύονται η έννοια του νομικού πολιτισμού στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου και οι θεωρητικές προσεγγίσεις του δικαίου σε ζητήματα φύλου. Επίσης, εξετάζονται, από συγκριτική σκοπιά, η ιστορική εξέλιξη και η πρόσφατη νομοθεσία και νομολογία του δικαίου της ισότητας των φύλων, καθώς και του δικαίου που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. όσο και στις έννομες τάξεις, της Ελλάδας, της Ε.Ε. και των ΗΠΑ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Φύλο και Συγκριτικό Δίκαιο
Ο νομικός πολιτισμός σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ
© 2020
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-204-5
Σελίδες
XVI + 284
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλεγόμενα

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

1. Αντικείμενο και μέθοδος της έρευνας

2. Διάρθρωση της μελέτης

Κεφάλαιο Πρώτο

Φεμινιστικές προσεγγίσεις του δικαίου

1. Γυναίκες και δίκαιο

2. Οι σχολές της φεμινιστικής θεώρησης του δικαίου

2.1. Πρώτο φεμινιστικό κύμα: Η σχολή της ισότητας (ή ίσων δικαιωμάτων) - Φιλελεύθερος φεμινισμός

2.2. Δεύτερο φεμινιστικό κύμα: Η σχολή της διαφοράς (ή των ειδικών δικαιωμάτων) - Ριζοσπαστικός φεμινισμός

2.3. Τρίτο φεμινιστικό κύμα: Η μεταμοντέρνα ή μεταδομιστική σχολή

2.4. Τέταρτο φεμινιστικό κύμα: Ο φεμινισμός στο Διαδίκτυο

Κεφάλαιο Δεύτερο

Η ισότητα των φύλων στο ελληνικό δίκαιο

1. Θεωρητικό πλαίσιο

2. Η πορεία της θεσμοθέτησης της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα

3. Συμπερασματικά σχόλια

Κεφάλαιο Τρίτο

Σεξουαλικός προσανατολισμός

και ταυτότητα φύλου στο ελληνικό δίκαιο

1. Η έννομη προστασία στην Ελλάδα

2. Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου

2.1. Η ελληνική νομολογία πριν από την υιοθέτηση του Ν. 4491/2017 περί ταυτότητας φύλου

2.2. Ο Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις

Κεφάλαιο Τέταρτο

Η ισότητα των φύλων στο διεθνές,

ευρωπαϊκό και ενωσιακό δίκαιο

1. Το διεθνές πλαίσιο προστασίας

2. Το πλαίσιο προστασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης

3. Το δίκαιο της Ε.Ε

Κεφάλαιο Πέμπτο

Διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό

και την ταυτότητα φύλου στο διεθνές,

ευρωπαϊκό και ενωσιακό δίκαιο

1. Το διεθνές πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

1.1. Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

1.2. Διεθνή Σύμφωνα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

1.3. Οι αρχές της Yogyakarta

2. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

2.1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

2.2. Το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2.3. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

i) Πριν την υιοθέτηση της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ

ii) Μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ

2.4. Αιτούντες άσυλο και σεξουαλικός προσανατολισμός στην Ε.Ε

2.5. Ελεύθερη κυκλοφορία και ομόφυλα ζευγάρια στην Ε.Ε

Κεφάλαιο Έκτο

Φύλο και «δικαίωμα στη φροντίδα»

στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Εισαγωγή

2. Φύλο, φροντίδα και κοινωνική ιδιότητα του πολίτη της Ε.Ε

3. Φύλο, φροντίδα και περιορισμός των δικαιωμάτων της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη της Ε.Ε.

4. Συμπερασματικά σχόλια για το δικαίωμα στη φροντίδα

Κεφάλαιο Έβδομο

Η ισότητα των φύλων στις ΗΠΑ

1. Το θεσμικό πλαίσιο ίσης προστασίας

2. Η Ρήτρα Ίσης Προστασίας

3. Τίτλος VII του Νόμου περί Αστικών Δικαιωμάτων

4. Ο Νόμος περί Ίσης Αμοιβής

5. Τίτλος ΙΧ του Νόμου περί Εκπαιδευτικών Τροποποιήσεων του

Κεφάλαιο Όγδοο

Σεξουαλικός προσανατολισμός

και ταυτότητα φύλου στο δίκαιο των ΗΠΑ

1. Το θεσμικό πλαίσιο

2. Γάμος ομόφυλων ζευγαριών

3. Τίτλος VII του Νόμου περί Αστικών Δικαιωμάτων

4. Τίτλος ΙΧ του Νόμου περί Εκπαιδευτικών Τροποποιήσεων

5. Καταληκτικές παρατηρήσεις

Κεφάλαιο Ένατο

Συγκριτική επισκόπηση και συμπεράσματα

1. Φύλο και νομικός πολιτισμός

2. Φύλο και δίκαιο σε Ελλάδα, Ε.Ε. και ΗΠΑ

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Κατάλογος Παρατιθέμενης Νομολογίας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού