Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014


Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014

Ενώ για πέντε δεκαετίες, τώρα, το ποσοστό των μεταναστών επί του συνόλου του πληθυσμού της γης μένει αμετάβλητο, περίπου στο 3%, το ποσοστό των μεταναστών που κατευθύνονται προς την Ευρώπη παρουσιάζει σημαντικότατη αύξηση: από 17,5 εκατομμύρια μετανάστες το 1960, 49,3 το 1990, 64,3 το 2005 και 69,7 εκατομμύρια το 2010.

Οι αριθμοί άλλαξαν υποχρεωτικά και τις προτεραιότητες του δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην ήπειρο. Ο παλαιότερος ευρωπαϊκός διεθνής οργανισμός, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ανέλαβε το δύσκολο έργο της προστασίας των δικαιωμάτων των αλλοδαπών σε καιρό μεταναστευτικής κρίσης.

Η μονογραφία του Γιάννη Κτιστάκι εξετάζει, αναλυτικά, το σημερινό επίπεδο προστασίας των ατομικών και πολιτικών αλλά και των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ευρώπη. Το συγκρίνει με εκείνο άλλων περιφερειακών συστημάτων αλλά και με εκείνο του ΟΗΕ. Προχωράει, όμως, και ένα βήμα παραπάνω: προτείνει διεθνείς νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη προστασία της ευπαθούς αυτής ομάδας συνανθρώπων μας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2014
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-051-0
Σελίδες
248
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημείωμα συγγραφέα

Πρόλογος του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κ. Nils Muižnieks

Κυριότερες συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Από το κατώφλι των συνόρων.

1. Μετανάστευση στην ευρωπαϊκή ήπειρο

α. Δικαίωμα αποδημίας

β. Δικαιοδοσία των ευρωπαϊκών κρατών

γ. Προστασία στα σύνορα

2. Κράτηση μεταναστών

α. Έννοια της κράτησης

β. Νομιμότητα της κράτησης

i. Νομική βάση της κράτησης

ii. Απαγόρευση της αυθαίρετης, δυσανάλογης ή μη επιβεβλημένης κράτησης

iii. Θεμιτοί λόγοι κράτησης των μεταναστών

a. Πρόληψη της παράνομης εισόδου στην χώρα

b. Εκκρεμής απέλαση

γ. Συνθήκες κράτησης

i. Καταλληλότητα των χώρων κράτησης

ii. Διαβίωση στα κέντρα κράτησης

a. Ακατάλληλες συνθήκες

b. Υπερπληθυσμός

c. Απουσία ιατρικής φροντίδας

iii. Ευάλωτες ομάδες

a. Παιδιά

b. Άτομα με ψυχικές ή σωματικές αναπηρίες

c. Γυναίκες

δ. Έννομη προστασία

i. Δικαίωμα πληροφόρησης των λόγων κράτησης

ii. Εγγυήσεις κατά την κράτηση

a. Πρόσβαση σε δικηγόρο

b. Πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα

c. Ενημέρωση των οικείων για την κράτηση

d. Πρόσβαση στην Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες

iii. Προσβολή της νομιμότητας της κράτησης

iv. Επανόρθωση

3. Απέλαση μεταναστών

α. Ουσιαστικά δικαιώματα

i. Κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων στο κράτος καταγωγής

a. Αρχή της μη επαναπροώθησης.

1. Γενική προστασία

2. Εκτίμηση του κινδύνου

3. Απαγόρευση των συλλογικών απελάσεων

b. Δικαιώματα σε κίνδυνο

1. Απαγόρευση των βασανιστηρίων

2. Προστασία της ζωής

3. Δίκαιη δίκη

4. Θρησκευτική ελευθερία

ii. Κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων στο κράτος υποδοχής

a. Ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.

b. Θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις

β. Διαδικαστικά δικαιώματα

i. Νομίμως διαμένοντες

a. Νομιμότητα της απόφασης απέλασης

b. Αντίκρουση των λόγων απέλασης

c. Επανεξέταση της απόφασης απέλασης

d. Νόμιμη εκπροσώπηση

e. Εξαιρέσεις

ii. Παράτυποι μετανάστες

a. Αποτελεσματική προσφυγή ενώπιον εθνικής αρχής

b. Δίκαιη δίκη

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

στην κοινωνική ενσωμάτωση

1. Συνθήκες διαβίωσης

α. Προστασία από την έσχατη ένδεια

β. Δικαίωμα στην κατάλληλη στέγαση.

i. Υπό τον (αναθεωρημένο) ΕΚΧ

a. Δικαίωμα στην στέγαση

1. Κατάλληλες συνθήκες στέγασης

2. Αναγκαστικές εξώσεις

3. Προσιτό κόστος στέγασης

b. Δικαίωμα της οικογένειας στην στέγαση

c. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης των μεταναστών εργατών

ii. Υπό την ΕΣΔΑ

γ. Δικαίωμα στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση και αντίληψη

i. Υπό τον (αναθεωρημένο) ΕΚΧ

a. Δικαίωμα στην υγεία

b. Δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και αντίληψη

ii. Υπό την ΕΣΔΑ

a. Δικαίωμα στην υγεία

b. Δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση

δ. Δικαίωμα στην εκπαίδευση

i. Υπό τον (αναθεωρημένο) ΕΚΧ

ii. Υπό την ΕΣΔΑ

2. Συνθήκες εργασίας

α. Δικαίωμα στην εργασία

β. Απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας και δουλείας

γ. Εργασιακά δικαιώματα

δ. Απαγόρευση των διακρίσεων

3. Συνθήκες συμβίωσης

α. Οικογενειακή επανένωση

i. Ποιά οικογένεια;

ii. Ποιά επανένωση;

β. Συνδικαλισμός

γ. Πολιτική δράση

Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Η απόφαση M.S.S. κατά Βελ­γίου και Ελλάδας του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του ΕΔΔΑ (21.1.2011)

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Παυλόπουλος, Νομικές Μελέτες, 2023
Μια σειρά νομικών άρθρων με στόχο τη σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης και της πορείας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος..., ΕΣΔΑ, 2021
Mια συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία της ΕΣΔΑ που καλύπτει ολόκληρο το ουσιαστικό και το δικονομικό της μέρος καθώς και τα Πρωτόκολλά της
Χ. Τσιλιώτης, Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), 2020
Σειρά: Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, #5
Το βιβλίο παρουσιάζει τις ιστορικές αιτίες και την διαδρομή του Brexit κυρίως από το ιστορικό δημοψήφισμα της 23 Ιουνίου 2016 μέχρι και την 1 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία της...
Κ. Γιαννακόπουλος, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, 2013
Καθώς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεκδικεί τον έλεγχο της θεμελιακότητας τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών κανόνων δικαίου, στην ενωσιακή έννομη τάξη έχει...