Α. Αιμιλιανίδης, Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος, 2006


Α. Αιμιλιανίδης, Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος, 2006

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να αξιολογήσει νομικώς τις διάφορες προσπάθειες για υπέρβαση του κυπριακού Συντάγματος, αναλύοντας ουσιαστικά το σύνολο της συνταγματικής ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει, ίσως, άλλο κράτος στο οποίο να επιχειρήθηκε υπέρβαση του συνταγματικού κειμένου τόσο επίμονα και με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Από την άρνηση των συνταγματικά προβλεπόμενων οργάνων να εφαρμόσουν ρητές συνταγματικές διατάξεις κατά την περίοδο 1960 – 1963, ως το διπλασιασμό της συνταγματικής τάξης με την επίκληση του δικαίου της ανάγκης.

Από την τουρκοκυπριακή ανταρσία του 1963, με την οποία επιχειρήθηκε η κατάλυση της συνταγματικής τάξης, ως το πραξικόπημα του 1974, το οποίο είχε ως στόχο την ανατροπή της συνταγματικής τάξης. Από την τουρκική εισβολή του 1974 και κατοχή του 36.4% του κυπριακού εδάφους, ως τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τουρκίας για δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο κατά παράβαση του Συντάγματος. Από τις προτάσεις Μακαρίου για αναθεώρηση του Συντάγματος το 1963, ως την πρώτη αναθεώρηση του Συντάγματος μέσα από την επίκληση του δικαίου της ανάγκης. Και από την προσπάθεια για συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήματος μέσα από την ψήφιση ενός νέου Συντάγματος, ως την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. και την προσπάθεια για ριζική αναθεώρηση του κυπριακού Συντάγματος με δημοψήφισμα. Είναι εμφανές ότι η προσπάθεια για λειτουργία του κυπριακού Συντάγματος, περιλαμβάνει μια παράλληλη προσπάθεια για υπέρβαση του κυπριακού Συντάγματος. Υπέρβαση, που άλλοτε θεωρήθηκε ως απαραίτητη για να διατηρήσει το κυπριακό Σύνταγμα σε ισχύ, όπως η εφαρμογή του δικαίου της ανάγκης, και άλλοτε συνιστούσε προσπάθεια κατάργησης της συνταγματικής τάξης, όπως η ανακήρυξη της «ΤΔΒΚ» ή αντικατάστασης της συνταγματικής τάξης, όπως η υποβολή του σχεδίου Ανάν σε χωριστά δημοψηφίσματα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η υπέρβαση του Κυπριακού Συντάγματος
© 2006
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-111-1
Σελίδες
273
Τιμή
€ 26,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Ευχαριστίες

Εισαγωγή

1. Μεθοδολογικά Προαπαιτούμενα

1.1. Φυσικό Δίκαιο, Θετικό Δίκαιο και Θεωρίες Δικαιοσύνης

1.2. Ο Θεμελιώδης Κανόνας του Κέλσεν

1.3. Ο Αναγνωριστικός Κανόνας του Χαρτ

1.4. Ο Υπέρτατος Κανόνας και το Διεθνές Δίκαιο

2. Η Γένεση του Κυπριακού Συντάγματος

2.1. Οι Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου

2.2. Η Κύρωση των Συμφωνιών

2.3. Η Δυνατότητα Ανάκλησης του περί Κύπρου Νόμου

3. Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

3.1. Εισαγωγή

3.2. Η Δυαδική Αρχή

3.3. Η Εκτελεστική Λειτουργία

3.4. Η Νομοθετική Λειτουργία

3.5. Οι Κοινοτικές Συνελεύσεις και οι Σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας

3.6. Η Δικαστική Λειτουργία

3.7. Οι Υπόλοιπες Βασικές Ρυθμίσεις

3.8. Η Δυνατότητα Τροποποίησης του Συντάγματος

3.9. Η Αμφισβήτηση του Ενιαίου Χαρακτήρα του Κράτους

3.10. Το Ζήτημα της Αυτοδιάθεσης

3.11. Η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας

3.12. Ο Αναγνωριστικός Κανόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας

4. Υπέρβαση μέσα από τη μη Εφαρμογή Συνταγματικών Διατάξεων: Η Ανώμαλη Εφαρμογή του Ζυριχικού Μοντέλου 1960 -

4.1. Εισαγωγή

4.2. Η Συγκρότηση της Δημόσιας Υπηρεσίας

4.3. Η Δημιουργία Στρατού της Δημοκρατίας

4.4. Η Αδυναμία Ψήφισης Φορολογικών Νόμων

4.5. Η Δημιουργία Χωριστών Δήμων

5. Προσπάθεια για Υπέρβαση μέσα από την Τροποποίηση της Συνταγματικής Τάξης: Οι Προτάσεις Μακαρίου για Αναθεώρηση του Συντάγματος

5.1. Εισαγωγή

5.2. Οι Προτάσεις για Τροποποίηση μη Θεμελιωδών Διατάξεων του Συντάγματος

5.3. Οι Προτάσεις για Τροποποίηση Θεμελιωδών Διατάξεων του Συντάγματος

6. Υπέρβαση με Σκοπό τη Διατήρηση της Συνταγματικής Τάξης: Το Δίκαιο της Ανάγκης

6.1. Η Αρχή της Ανάγκης

6.2. Η Κήρυξη Κατάστασης Ανάγκης σύμφωνα με το Κυπριακό Σύνταγμα

6.3. Η Απόφαση Ιμπραήμ

6.4. Δίκαιο της Ανάγκης και Διοικητικές Πράξεις

6.5. Υποκατάστατα Συνταγματικά Όργανα και Αρχή της Αναλογικότητας

6.6. Η Δυνατότητα Περιορισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

6.7. Το Ζήτημα της Δικαστηριακής Γλώσσας

6.8. Η Λειτουργία των Πολιτειακών Οργάνων και το Δίκαιο της Ανάγκης

6.9. Ο Νόμος 12/65 και οι Συνέπειες από την Αυτοδιάλυση της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης

6.10. Η Άσκηση του Δικαίου της Ανάγκης αναφορικά με Μέλη της Τουρκικής Κοινότητας

6.11. Η Δυνατότητα Αναθεώρησης των μη Θεμελιωδών Άρθρων του Συντάγματος

7. Απόπειρες για Υπέρβαση μέσα από την Κατάλυση της Συνταγματικής Τάξης

7.1. Το Πραξικόπημα του

7.2. Η Τουρκική Εισβολή και η Ανακήρυξη της Λεγόμενης ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’

8. Απόπειρες για Υπέρβαση μέσα από την Αντικατάσταση της Συνταγματικής Τάξης: Η Προσπάθεια για Συνολική Επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος

8.1. Εισαγωγή

8.2. Η Δομή του Προτεινόμενου Σχεδίου Λύσης

8.3. Η Διαδικασία Θέσπισης του Νέου Συντάγματος

8.4. Το Ζήτημα της Μετεξέλιξης του Κράτους

8.5. Ο Χαρακτήρας του Κράτους

8.6. Η Αρχή της Ενισχυμένης Διζωνικότητας

8.7. Η Αρχή της Πολιτικής Ισότητας

8.8. Εκτελεστική Λειτουργία

8.9. Νομοθετική Λειτουργία

8.10. Ανώτατο Δικαστήριο

9. Υπέρβαση μέσα από την Παραχώρηση Κυριαρχικών Δικαιω-μάτων σε Διεθνή Όργανα: Οι Συνταγματικές Παράμετροι της Ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

9.1. Η Ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

9.2. Οι Τουρκικοί Ισχυρισμοί περί Αντισυνταγματικότητας της Ένταξης

9.3. Η Ένταξη ως Συνταγματικό Πρόβλημα

Αντί Επιλόγου

Νομολογία

Α. Αποφάσεις Κυπριακών Δικαστηρίων

Β. Αποφάσεις Κοινοδικαίου

Γ. Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Δ. Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Βιβλιογραφία

Ι. Ελληνόγλωσση

Α. Βιβλία

Β. Άρθρα

ΙΙ. Ξενόγλωσση

Α. Βιβλία

Β. Άρθρα

Ευρετήριο όρων και ονομάτων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Το σύγγραμμα αυτό, βασίστηκε στην απλότητα και στην προσβασιμότητα της πρώτης έκδοσης, αλλά παρουσιάζεται πληρέστερο με εξηγήσεις και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις...
Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #13
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου....
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...
I. Kareklas, The Constitution of the Cyprus Republic and Prolegomenon to Federal Government, 2018
The present monograph, in its first part, seeks to present the proposals which the British Government had submitted in the context of its foreign policy before the grant of...