Β. Ζησιάδης, Η οικονομική εγκληματικότητα, 2η έκδ., 2002


Β. Ζησιάδης, Η οικονομική εγκληματικότητα, 2η έκδ., 2002

Η πρόοδος του πολιτισμού και η εξέλιξη της τεχνικής είχαν και δυσμενή επίδραση στο Ποινικό Δίκαιο και στην απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης, προκαλώντας νέα προβλήματα, μεταξύ των οποίων είναι και η ανάδειξη νέων εγκλημάτων, περισσότερο «εκλεπτυσμένων», όπως τα οικονομικά.

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να συμβάλει στον προσδιορισμό της έννοιας του πραγματικού οικονομικού εγκλήματος, μέσα από τη διαλεκτική μέθοδο, επισημαίνοντας τις ιδιομορφίες αυτού του νέου είδους εγκλήματος, τόσο στο πεδίο του ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, όσο και του δικονομικού, αλλά και τις δυσχέρειες που προκαλούν οι σύγχρονες μορφές οικονομικής εγκληματικότητας, όπως η ηλεκτρονική οικονομική εγκληματικότητα (λογισμικό και ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και τα εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Edition info

Title
Η οικονομική εγκληματικότητα
Το ουσιαστικό και δικονομικό οικονομικό ποινικό δίκαιο
© 2002
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-301-711-5
Pages
179
Price
€ 19.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Μια πρωτότυπη και εκτενής ανάλυση των τοξικών ουσιών και των δηλητηριάσεων από εγκληματική, νομική και ιατρική οπτική
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...
Ν. Δημητράτος, Ο δράστης εκ πεποιθήσεως και ο εκ συνειδήσεως δράστης, 2013
Το ζήτημα του εκ πεποιθήσεως και του εκ συνειδήσεως δράστη ανάγεται σήμερα σε αξονικό σημείο της ποινικής δογματικής, αφού ανατέμνει τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας, της...