Ελληνικά English
| | | |

Books


Β. Ζησιάδης, Η οικονομική εγκληματικότητα, 2η έκδ., 2002

Edition info

Title
Η οικονομική εγκληματικότητα
Το ουσιαστικό και δικονομικό οικονομικό ποινικό δίκαιο
© 2002
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-301-711-5
Pages
179
Price
€ 19.00
In stock

Β. Ζησιάδης, Η οικονομική εγκληματικότητα, 2η έκδ., 2002


Β. Ζησιάδης, Η οικονομική εγκληματικότητα, 2η έκδ., 2002

Η πρόοδος του πολιτισμού και η εξέλιξη της τεχνικής είχαν και δυσμενή επίδραση στο Ποινικό Δίκαιο και στην απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης, προκαλώντας νέα προβλήματα, μεταξύ των οποίων είναι και η ανάδειξη νέων εγκλημάτων, περισσότερο «εκλεπτυσμένων», όπως τα οικονομικά.

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να συμβάλει στον προσδιορισμό της έννοιας του πραγματικού οικονομικού εγκλήματος, μέσα από τη διαλεκτική μέθοδο, επισημαίνοντας τις ιδιομορφίες αυτού του νέου είδους εγκλήματος, τόσο στο πεδίο του ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, όσο και του δικονομικού, αλλά και τις δυσχέρειες που προκαλούν οι σύγχρονες μορφές οικονομικής εγκληματικότητας, όπως η ηλεκτρονική οικονομική εγκληματικότητα (λογισμικό και ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και τα εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Edition info

Title
Η οικονομική εγκληματικότητα
Το ουσιαστικό και δικονομικό οικονομικό ποινικό δίκαιο
© 2002
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-301-711-5
Pages
179
Price
€ 19.00
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account