Σ. Ψυχομάνης, Οι επελθούσες με το Ν. 4072/2012 αλλαγές στο Δίκαιο των Προσωπικών Εταιριών, 2012


Σ. Ψυχομάνης, Οι επελθούσες με το Ν. 4072/2012 αλλαγές στο Δίκαιο των Προσωπικών Εταιριών, 2012 Ο νόμος 4072/2012, εν μέσω οικονομικής κρίσεως, προκάλεσε αναπάντεχα και νομική κρίση, στον τομέα ιδίως του δικαίου των προσωπικών εταιριών. Με το παρόν συμπλήρωμα στο Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Ι: Προσωπικές Εταιρίες, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα, συνδυάζοντας τα δύο κείμενα, να αποκτήσει μια κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα του ισχύοντος νομικού πλαισίου των εν λόγω εταιριών και να μυηθεί ίσως –κατ’ ελάχιστον, έστω– στα μυστήρια της νέας νομοθεσίας.

Edition info

Title
Οι επελθούσες με το Ν. 4072/2012 αλλαγές στο Δίκαιο των Προσωπικών Εταιριών
ένθετο στο ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-893-6
Pages
V + 61
Temporarily out of stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι. Ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ΟΕ

ΙΙ. Ως προς τη σύσταση της ΟΕ

ΙΙΙ. Ως προς τις εσωτερικές σχέσεις

IV. Ως προς τις εξωτερικές σχέσεις

1. Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρίας

2. Ως προς την ευθύνη των εταίρων για τα εταιρικά χρέη

3. Ως προς την πτώχευση της εταιρίας

V. Ως προς τη λήξη της ομόρρυθμης εταιρίας

Β. Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Γ. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Δ. Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε. Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΤ. Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ζ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (άρθρα 249επ.)

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Πολυκώδικας, 14η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...