Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Μ. Βηλαράς/Π. Γρηγορίου..., H ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη, τόμ. 2, 2023


Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Μ. Βηλαράς/Π. Γρηγορίου..., H ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη, τόμ. 2, 2023

Το παρόν αποτελεί τον δεύτερο τόμο ενός δίτομου έργου που συγκεντρώνει εισηγήσεις από το διήμερο Συνέδριο με τίτλο «Η ευθύνη της ΕΕ στη διεθνή έννομη τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές», που έλαβε χώρα στις 5-6 Νοεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet «EU Responsibility in the International System [EURIS]» που ολοκλήρωσε το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στον τόμο αυτόν παρουσιάζονται εισηγήσεις πάνω σε σύγχρονα ζητήματα σχετικά με τη διεθνή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα αναλύονται ζητήματα γύρω από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τις νομολογιακές εφαρμογές και άλλα ειδικότερα ζητήματα.

Edition info

Title
H ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη
EU Responsibility in the International Legal Order
Ανθρώπινα δικαιώματα – Συγκριτικές προσεγγίσεις - Ειδικά ζητήματα
© 2023
Editor
Authors
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-648-725-5
Pages
VI + 230
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Ι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Η Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

Μιχαήλ Κ. Βηλαράς

Η ενωσιακή ευθύνη λόγω μη σεβασμού της απορρέουσας από το άρθρο 6 παρ. 2 ΣΕΕ υποχρέωσης περί προσχώρησης στην ΕΣΔΑ

Πάνος Γρηγορίου και Ευαγγελία Βλάχου

The ECtHR Bosphorus Doctrine in Cases Calling for Indirect Scrutiny of EU Law: Judicial Smoke Signals?

Demi-Lee Franklin and Vassilis P. Tzevelekos

Η εμπλοκή του κράτους ως προϋπόθεση εφαρμογής της αρχής της ισοδύναμης προστασίας (νομολογία Βόσπορος)

Βασίλης Περγαντής

ΙΙ. Ενωσιακές δράσεις και σεβασμός

των ανθρώπινων δικαιωμάτων:

νομολογιακές εφαρμογές

Immigration Detention at Europe’s Courts

Maria Pichou

Frontex before the Judge: The Road to the Judicial Accountability before the CJEU, the ECtHR and National Courts

Mariana Gkliati

The European Union and the Right to Self-Determination: A Critical Appraisal under International Law

Nicholas A. Ioannides

ΙΙΙ. Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στη διεθνή έννομη τάξη:

συγκριτικές προσεγγίσεις

και ειδικά ζητήματα

Questions of Responsibility and Non-Contractual Liability in African International Organizations: The African Union and the African Regional Economic Communities

Konstantinos D. Magliveras and Gino J. Naldi

European Union Action on Cybersecurity: In Search of Clear Lines of Division of Competences between the Union and the Member States

George D. Kyriakopoulos

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #1
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως