Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, 2007


Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, 2007

Ο τόμος αυτός, καρπός της συνεργασίας του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων της Θεσσαλονίκης με την Ένωση Διεθνούς Δικαίου Ελληνικό Κλάδο της International Law Association, περιλαμβάνει, σε πλήρως επεξεργασμένη και ενημερωμένη μορφή, τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε μια σημαντική κοινή επιστημονική τους εκδήλωση (Ημερίδα), που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2005 στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Οι δεκαέξι, συνολικά, μελέτες που περιέχει αφορούν καίρια προβλήματα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, τα οποία εξετάζονται στα εξής τρία βασικά επίπεδα: (α) την εξάπλωση των διεθνών και διεθνοποιημένων ποινικών δικαιοδοτικών θεσμών, που εύλογα προβληματίζει ως προς την ανάδυση, ποιότητα και αποτελεσματικότητα μιας νέας διεθνούς ποινικής έννομης τάξης (Μέρος Ι). (β) Διάφορα επίμαχα ζητήματα διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας (Μέρος ΙΙ) και (γ) τη συμβολή των διεθνών ποινικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του διεθνούς ποινικού δικαίου, όπου γίνεται θεώρηση και αξιολόγηση της διεθνούς ποινικής δικαιοδοτικής πρακτικής στη διαμόρφωση, ερμηνεία και αποτελεσματικότητα ουσιαστικών και διαδικαστικών διεθνών ποινικών ρυθμίσεων στις υπό εξέταση περιπτώσεις (Μέρος ΙΙΙ).

Όλες οι μελέτες που περιέχει το βιβλίο αυτό αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική επικαιρότητα και ιδιαιτερότητα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, από τη σκοπιά της επιστήμης του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, καθώς επίσης τις αδυναμίες και τα όρια του νέου επιστημονικού κλάδου του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου. Αναδεικνύονται, εξάλλου, πέρα από τις ιδιάζουσες ή/και καινοφανείς νομικοτεχνικές ιδιότητες των παραπάνω, ορισμένες χαρακτηριστικές τάσεις και τρόποι αντίδρασης της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας σε διεθνή εγκλήματα, χωρίς να παραλείπονται και οι απαραίτητες αναφορές στις ιστορικές και πολιτικές παραμέτρους και τις πραγματικές διαστάσεις της διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας.

Edition info

Title
Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου
© 2007
Editors
ISBN
978-960-445-171-5
Pages
XVIII + 391
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΜΕΡΟΣ

Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ/ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ;

Σ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Τα πρώτα βήματα

ΑΝ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ Οι ΗΠΑ απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ Η μη άσκηση δικαιοδοσίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 98 παρ. 2 της Συνθήκης της Ρώμης: η περίπτωση των διμερών συμφωνιών ασυλίας που προωθούν οι ΗΠΑ

Φ. ΠΑΖΑΡΤΖΗ Διεθνοποιημένα ποινικά δικαιοδοτικά όργανα: μια «μεταβατική» ποινική δικαιοσύνη;

Μ.ΝΤ. ΜΑΡΟΥΔΑ Οι προκλήσεις για την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου από τον πολλαπλασιασμό των διεθνών ποινικών δικαιοδοτικών θεσμών

Δ. ΑΖΑΡΙΑ Η φύση του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου του Ιράκ: επαναπροσδιορισμός της σχέσης διεθνούς και εσωτερικής έννομης τάξης

ΜΕΡΟΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Α. ΓΙΟΚΑΡΗΣ Η αρχή της συμπληρωματικότητας στις διεθνείς ποινικές διαδικασίες

Μ. ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ Η αποκεντρωμένη επιβολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου: Οικουμενική δικαιοδοσία

Γ. ΝΑΖΙΡΗΣ Τα όρια της αμφίδρομης σχέσης οικουμενικότητας και συμπληρωματικότητας στο σύστημα δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: ζητήματα συγκρούσεων και συνταγματικά «αγκάθια»

Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Το ζήτημα της διεθνούς ποινικής αρμοδιότητας στον Κυβερνοχώρο

ΜΕΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ορισμός των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας

Ν. ΖΑΪΚΟΣ Το έγκλημα της γενοκτονίας και η συλλογική μνήμη της διεθνούς κοινωνίας

ΑΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Η οριοθέτηση και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ε. ΜΙΧΑ Η ατομική ποινική ευθύνη υπό το πρίσμα των διαταγών ανωτέρου

Ι. ΣΤΡΙΜΠΗΣ Εμπιστευτικότητα μαρτυριών και εγγράφων στις διαδικασίες ενώπιον διεθνών ποινικών δικαστηρίων

Μ. ΒΑΓΙΑΣ Η εφαρμογή των συμφωνιών ομολογίας στο διεθνές ποινικό δίκαιο και οι συνέπειές τους

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Χουλιάρας, Η ανάδυση του διεθνούς ποινικού συστήματος, 2013
Μισό περίπου αιώνα αδράνειας μετά τη σύσταση και λειτουργία των Διεθνών Στρατιωτικών Δικαστηρίων της Νυρεμβέργης και για την Άπω Ανατολή, η ίδρυση των Διεθνών Ποινικών...
Ι. Μανωλεδάκης, Παγκόσμια εξουσία και νομικός πολιτισμός, 2005
Με τις νέες ιστορικές εξελίξεις το ποινικό δίκαιο «διεθνοποιείται», ιδίως ενόψει του φαινομένου της τρομοκρατίας, που έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις.Η παγκόσμια εξουσία της...
Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου