Χ. Παπαχαραλάμπους, Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους, 2016


Χ. Παπαχαραλάμπους, Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους, 2016

Με την έκδοση αυτή παρουσιάζεται, ως ισχύει σήμερα, η Συστηματική Ερμηνεία των διατάξεων του ελληνικού Ποινικού Κώδικα για την εξωτερική ασφάλεια του κράτους. Η ερμηνεία είναι εστιασμένη κυρίως στην ελληνική βιβλιογραφία και νομολογία, χωρίς να αποκλείονται και αναφορές σε αλλοδαπή εργογραφία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η μελέτη επιδιώκει τη συμβολή στην ορθή δογματική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και στην αποτύπωση των απόψεων της θεωρίας και της στάσης της νομολογίας, ώστε να προκύπτει ένα ευσύνοπτο εργαλείο για τον θεωρητικό και το εφαρμοστή του δικαίου.

Edition info

Title
Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του Κράτους
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 138-152 ΠΚ (Κεφ. Β’ ΠΚ: «Προδοσία της Χώρας»)
© 2016
Author
ISBN
978-960-568-419-8
Pages
VII + 92
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος.

Κεφάλαιο Δεύτερο

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Άρθρο 138. Eπιβουλή της ακεραιότητας της χώρας.

Άρθρα 139-142 ΠΚ

Γενική εισαγωγική παρατήρηση.

Άρθρο 139. Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας.

Άρθρο 140.

Άρθρο 141.

Άρθρο 142.

Άρθρο 143. Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό.

Άρθρο 144. Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού.

Άρθρο 145. Παράβαση συμβάσεων.

Άρθρο 146. Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας.

Άρθρο 147.

Άρθρο 148. Κατασκοπεία.

Άρθρο 149.

Άρθρο 150. Νόθευση αποδεικτικών.

Άρθρο 151. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 152. Γενική διάταξη.

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα
A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Διεξοδική ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση